FSMVÜ | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Tamamlanmış Tezler

Bu sayfa 19.09.2020 tarihindew güncellenmiştir.
 
Lisansüstü Tamamlanmış Tezleri
  Anabilim/ Anasanat Dalı Program Mezun Sayısı
  Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 9
  Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans 18
  Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) 2
  Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 68
  İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 1
  İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 3
  Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 1
  Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) 25
  Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 11
  Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans 46
  Mimarlık (Doktora) 9
  Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans 1
  Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 53
  Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 50
  Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 37
  Tarih Tarih (Doktora) 2
  Tarih Tezli Yüksek Lisans 55
  Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 6
  Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) 8
  Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans 60
  Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) 10
  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans 100
              GENEL TOPLAM 575
                 
 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 150221001 SEÇİL ŞEKERCİ HÜSEM Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Veri Madenciliği Teknikleriyle Türkçe Web Sayfalarının Kategorize Edilmesi” 14.06.2017
2 150221007 MUHAMMED FATİH AĞALDAY Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Genetik Algoritma ve İşbirlikçi Filtreleme Yöntemleri Kullanılarak Merkezi Sınavlar İçin En İyi Oturma Planının Sağlanması” 02.07.2018
3 160221001 EBU YUSUF GÜVEN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ YILMAZ ÇAMURCU “Kenar Bilişim için Siber Saldırıları Tespit ve Önleme Yöntemleri” 15.08.2018
4 160221003 FERDA ABBASOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Öznitelik Çıkarım ve Evrimsel Öznitelik Seçim Metotlarının EEG Sinyallerinin Sınıflandırma Başarısına Etkileri” 05.02.2019
5 150221004 ERDAL CAN YALÇIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ YILMAZ ÇAMURCU “Bilgisayar Ağlarındaki Veri Trafik Akışının Analizi” 08.07.2019
6 170221002 ZEKİ KUŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Mikrokanonikal Optimizasyon Algoritması ile Konvolüsyonel Sinir Ağlarında Hiper Parametrelerin Optimize Edilmesi” 11.07.2019
7 160221013 AOUDOU SALOUHOU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “El Yazısı Karakter Tanıma ve Resim Sınıflandırmada Derin Öğrenme Yaklaşımları” 27.09.2019
8 190221011 MUHAMMET ALKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Az Örnekle Öğrenme Problemlerinde Derin Öğrenme Temelli Meta-Öğrenme Algoritmalarının Karşılaştırılması” 05.08.2020
9 170221009 SEDRETTİN ÇALIŞKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EBUBEKİR KOÇ “Makine Öğrenme Metotları Kullanılarak Fonların Fiyat Tahmini için Model Geliştirilmesi” 20.08.2020
 
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 130141004 ZEYNEP KULELİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İHSAN FAZLIOĞLU Kitabu’l Menazir’ın Temel Prensiplerinin Bilim Felsefesi Açısından İncelenmesi” 27.08.2015
2 130141001 GÜRSEL AKSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Aristoteles’e Atfedilen Kitâb’ul-Ahcâr Giriş-Çeviri-Değerlendirme” 18.02.2016
3 130141007 HACI YAVER ÇERÇİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “Memlüklü Zerdkaş Erenbuğa’nın “Kitabu Enik fî’l-Manâcnik” adlı eserinde Ateşli Silahlar” 10.05.2016
4 130141002 HALE GEYİK Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “İslam Dünyasında Bilim Eğitiminin Kurumsallaşması” 16.05.2016
5 130141003 MERVE NUR GÜR Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Ali el-İznikî’nin “Cevahir el-Esrar fî Ma’arif el-Ahcar” adlı Eserinin Çeviri ve İncelemesi” 19.07.2016
6 140141006 EBRAHIM S. MOHAMMAD ALKHAFFAF Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Danyal’ın Melhamesi: Tenkitli Metin, Giriş ve Yorum” 01.11.2017
7 140141005 MUHAMMAD ASHRAF SARIP Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “El-İdrîsî ve Nuzhetü’l-Müştâ? Adlı Eserinin Uzak Doğu İle İlgili Bölümünün Çeviri ve Yorumu” 30.04.2018
8 140141010 OSMAN CİNER Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “El-Makdisî’nin Ahsenü’t–Tekâsîm Fî Ma’rifeti’l-Ekâlîm İsimli Eserinin Değerlendirilmesi ve Türkçe Tercemesi” 07.09.2018
9 150141006 RAWDA EL HAJJI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN ‘‘Süleymân El-Mehrî’nin El-‘Umde El-Mehriyye fî Dabt El-‘Ulûm El-Bahriyye Adlı Eseri: Çeviri ve Yorum” 06.05.2019
10 150141003 HATİCE KÜBRA ÖZKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ATİLLA BİR “Selâhaddin Musa ve “al-Risalat al-Salâhiyya fi-Kava-id al Hisâbiyya” Adlı Matematik Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi” 12.07.2019
11 160141010 KÜBRA TÜRE YAKIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “İslam Haritacılığında Mitolojik Unsurlar” 19.07.2019
12 160141001 SÜMEYRA ALTINOK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR
ELİF BAGA
“İbn Sîna’nın eş-Şifa Adlı Eserinin, Usul El-Hendese Bölümünün İlk Üç Makalesinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi” 24.07.2019
13 140141002 MEHMET SADIK GÜR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Birunî’nin Mukaddimeleri Üzerine Bir Değerlendirme ve Tahdid Nihayât el-Emakin’in Mukaddimesinin Çevirisi” 08.08.2019
14 130141008 SALİHA BÜTÜN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İslam Astronomisinde Kullanılan Rub’-ı Şikaze (Şekkaziye) Adlı Ölçüm Aletlerinin Yeri ve Önemi (Merrakuşi) Örneği” 10.09.2019
15 130141006 KÜBRA DEMİR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Yer Alan Altın, İnci ve Zümrüt Cevherlerinin Bilim Tarihi Açısından İncelenmesi” 13.09.2019
16 150141004 YURDAGÜL ERTEM Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “Hildegard von Bingen'in Physica adlı eserinin tıbbi Bitkiler Bölümünün Bilim Tarihi Açısından Değerlendirilmesi” 19.11.2019
17 160141004 ESRA DEMİRÖZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “İslâm Coğrafyasında Kâğıt Üretimi: Bir Tipoloji Çalışması” 25.02.2020
18 180141031 TAMER KİBRİT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ATİLLA BİR “Abbasi Döneminde Grekçe’den Arapça ’ya Çevrilmiş Müzik Aletleri İle İlgili Üç Risalenin Tercümesi ve İncelenmesi” 10.08.2020
 
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 110301005 ŞULE PAMUK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ Tezyinî Açıdan Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii 28.02.2013
2 110301006 SİBEL AK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ TSMK’da bulunan III.Murad Tuğrasının Desen ve Renk Yönünden İncelenmesi 28.05.2013
3 110301002 DERYA SOYYİĞİT Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Şaka’iku’n-Nu’mâniyye Tercümesi Hadâiku’r-Reyhan Minyatürlerinin Renk ve Kompozisyon Açısından Çözümlenmesi” 24.06.2013
4 110301004 HAMİDE NUR ÖZSOY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ Tezhip Sanatında Kullanılan Naturalist Motiflerin Kökenleri 25.09.2013
5 110301038 SONGÜL BOLAT Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Yazmalarının Tezhip Sanatı Açısından Tanıtılması 06.05.2014
6 120301005 ZEYNEP ERTÜRK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü 26.06.2014
7 110301019 GÜLSÜM TUBA ACAR Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Türk Sanatında Zerendûd” 17.09.2014
8 110301031 SAFİYE MORÇAY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Türk Sanatında Katı 17.09.2014
9 110301016 HATİCE KÜBRA TAVASLI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Penç Motifinin Tarihsel Gelişimi ve Karakteri 19.09.2014
10 110301025 BERİL KARAKAYA Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Osmanlı Klasik Dönem Mushaf Tezhibinde Durak” 19.09.2014
11 110301030 GÜLSEHER KAHRAMAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Kaçar Dönemi Lake Cilt Tezyinatı” 19.09.2014
12 120301002 NAZAN İLĞAZ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL İstanbul’daki 1980 Yılından bu yana Kaybolduğu (Çalındığı) Tesbit Edilmiş Türk Çinileri 13.02.2015
13 120301010 NİHAL ARACI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Karahisâri Mushafı’nın Tezhip Tasarımı Açısından İncelenmesi (Bakara Suresinin Sonuna Kadar)” 13.02.2015
14 120301015 ESRA ALKAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi” 13.02.2015
15 110301033 GÜLÜZAR ÇEVİK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Lale ve Karanfil Motifleri 30.03.2015
16 110301018 SEMA YURTSEVEN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ II. Bayezid İçin Yazılan Şeyh Hamdullah Mushaf-ı Şerifinin Tezyinat Bakımından İncelenmesi 04.05.2015
17 110301012 FERHAT SOYER Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi E.H.1512 Numarada Bulunan Mantıku’t-Tayr Minyatürlerinin Teknik Çözümlemesi ve Sembolik Anlatımları 08.06.2015
18 110301017 ASİYE YAMAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Seçilmiş Örnekler Bağlamında Fatih Dönemi Minyatürlerinin Teknik Çözümlemesi 08.06.2015
19 120301001 ZALİHA PEÇE Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “ Nakkaş Osman ve Levni’ye ait Padişah Portrelerinin Kompozisyon ve Teknik Açıdan Karşılaştırılması” 27.07.2015
20 130301011 AYŞE DOĞAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI İbn’ül-Emin M. Kemal İnal Hat Koleksiyonundaki Sülüs-Nesih Kıt’aların içerik ve sanat açısından İncelenmesi 10.08.2015
21 130301013 SERAP BOSTANCI TULUK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Topkapı Sarayı Kütüphanesi YY 999 no’lu Karahisâri Mushafının Tezyini Yönden İncelenmesi” 14.09.2015
22 120301018 SHADY EID Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Hattat Şekerzade Mehmed Efendi 16.10.2015
23 130301022 HANİFE ÖZBEK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR Osmanlı Minyatürlerinde Ordu Teşkilatına Mensup Süvari Birlikleri Tasvirlerinin Teknik Analizi 03.12.2015
24 130301023 GÜLCAN KAPLAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL Üsküdar Atik Valide Camii Çinileri 07.01.2016
25 130301003 DİLEK DEVECİ BİLGİLİ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR “Osmanlı Minyatürlerinde “Deli” Figürlerinin Tasvir Analizi” 18.05.2016
26 130301015 ESRA VATANSEVER Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Abdülfettah Efendi’nin Taşa Mahkûk Eserleri” 28.06.2016
27 130301018 DİLEK ULUDAĞ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Şevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi Sülüs-Nesih Murakkalarının Mukayesesi” 28.06.2016
28 140301004 LALE YILDIR Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “İstanbul Müze ve Kütüphanelerinde bulunan 16. yy. Şiraz Üslubuna Ait Tezhipli Elyazması Eserlerin İncelenmesi” 28.07.2016
29 130301005 ESRA AKSAY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Doç.Dr. ZEYNEP GEMUHLUOĞLU “15-16. Yüzyıl Timurlu Türkmen ve Osmanlı Miraç Tasvirleri” 29.08.2016
30 130301019 FATMA ZEHRA ÜLKER Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Sâmi Efendi’nin İstanbul’daki Kitâbeleri” 06.04.2017
31 110301020 EBUBEKİR ALTIOK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Neyzen Emin YAZICI ve Hat Sanatındaki Yeri” 26.04.2017
32 140301006 SELİN DOĞANAY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÜLKÜ GEZER “TSMK, A. 3593 Nolu Sûrname-i Vehbî’den Seçilmiş Minyatürlerin Kompozisyon ve Renk Açısından İncelenmesi” 16.06.2017
33 140301009 TUBA SU Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “ TSMK’ndeki GY 152-GY 290-GY 309 Nolu Albümlerin Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi” 16.06.2017
34 130301008 SEVİL TEZGAH Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ Mimari Tezyinatta İstanbul Art Nouveau'su 23.10.2017
35 150301014 SOHRAB NIAZI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Halı – Kilim Pazarlama Sorunları Kapsamında Eskitme Yöntemleri” 03.04.2018
36 150301002 ÖZLEM YILDIRIMTÜRK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “TSMK H.987 No.lu Divân-ı Câmî Minyatürlerinin Teknik Analizi” 18.06.2018
37 110301036 AYŞE SÖZDEMİR AŞLAMACI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "Başbakanlık Osmanlı Arşiv Defterlerinde Türk Ebruları" 18.06.2018
38 130301016 SUMEYYE ZEHRA SARIHAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğün (İstanbul) Halı Müzesindeki Restorasyon Gerektiren Kirkitli Dokumaların Motif ve Tasarım Bakımından İncelenmesi” 09.07.2018
39 130301027 NURGÜL ÇAKMAK SALİHOĞLU Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR Hümâyunnâme Minyatürlerindeki Peyzaj Unsurlarının Teknik Analizi(TSMK R. 843, H. 359, H.357) 12.07.2018
40 141301004 SERVET SENEM UĞURLU Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. ZEKİ FINDIKOĞLU “Geleneksel Tekstil Teknikleriyle Yeni Sanatsal Çalışmalar” 13.07.2018
41 140301005 AYŞE TEPEYURT MEREV Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU "Tarihi Tekstillerde Bozulma Nedenleri ve Restorasyon Öncesi Yapılması Gereken İşlemler” 04.02.2019
42 150301001 FEYZA YILDIRIM Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ ‘’Kurtuba Ulu Camii’ni Tezyinatına Genel Bakış’’ 14.03.2019
43 110301009 ARZU YASAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii Hatları 12.04.2019
44 140301013 CHUANYI LEI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Akkoyunlu Türkmen Yakub Bey Albümlerindeki Kalem-i Siyahî Resimlerinde Çin Etkisi” 12.04.2019
45 151301001 NİHAL ARACI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Şah Mahmud Murakka’ının Tezhip Sanatı ve Kıt’a Tasarımı Yönüyle Değerlendirilmesi” 23.05.2019
46 130301021 ALPER ERDEM Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Kütahya Çiniciliğinde Sıtkı (Olçar) Usta” 11.06.2019
47 120301014 BÜŞRA KELEŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “TSMK’de bulunan GY 1400ve GY 1394 I. Ahmet Tuğrasının Tezhip Sanatı Yönünden İncelenmesi” 20.06.2019
48 120301012 AYŞE GÜLCAN ÖZBALAK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ "Süleymaniye Kütüphanesi 16.yy. Nakışhane Üslubunu Yansıtan Üç Eserin Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi" 25.06.2019
49 150301017 HANİFİ DURSUN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Üsküdar Gülnûş Valide Sultan Camii’nin Tezyinî Açıdan İncelenmesi” 09.07.2019
50 130301024 FERHAT AKIL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR “Hünernâme I. Ciltteki Cülüs Konulu Minyatürlerin Tasarım Çözümleri” 10.07.2019
51 120301004 YASEMİN ACAR KARA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “İstanbul’daki Osmanlı Çinilerinde Ağaç Motifleri” 19.07.2019
52 130301004 TUĞBA GAYIK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Haseki Hürrem Sultan Türbesi Çinileri” 19.07.2019
53 170301019 İZZET ELİTAŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Kahire’de Menyel Kasrı Mescid Hatları” 19.07.2019
54 160301011 RASİME AKAR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Erken Osmanlı Dönemi Camilerinde Altıgen Çiniler (1299-1453)” 29.07.2019
55 150301018 FATMA BETÜL ACUN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Konya Mevlana Müzesinde Bulunan 68-69 Numaralı Divan-ı Kebîr’in Tezyîni Açıdan İncelenmesi” 31.07.2019
56 160301012 HATİCE KÜBRA UYSAL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL ”Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 363 Numaralı Kelile ve Dimne Eseri Minyatürlerinin Teknik Analizi” 05.08.2019
57 160301016 KÜBRA KARADENİZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Sayutlama” 16.08.2019
58 120301003 ELİF TUĞÇE SÜMENGEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Piyale Paşa Camii Çinileri” 17.09.2019
59 140301001 ETEM KARADENİZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “İstanbul Selâtin Camilerinde Edirnekâri” 14.10.2019
60 150301003 FATMA İNAN DÜDÜKCÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi E.H.1512 Numaralı Mantıku’t-Tayr Nüshası Minyatürlerinin Tasarım Çözümlemesi” 18.10.2019
61 160301001 MERYEM ÇİFTÇİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “XVI. Yy. Kur’an-ı Kerîm Sayfa Düzenleri Açısından Türk Tezhip Sanatında Altın Oran İncelemesi” 24.10.2019
62 160301013 MELİKE TEMİZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Görülen Üslupların Tarihsel Süreç İçinde Tasnifi” 19.11.2019
63 160301008 BETÜL ÖZTÜRK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi Çinileri” 20.11.2019
64 150301006 ZEYNEP DOĞRUYOL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Süleymaniye Kütüphanesindeki Muhakkak Hatlı Mushaflar” 25.11.2019
65 150301019 MAHFUZ EMİN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Muhakkak Hattının Doğuşu ve Gelişmesi” 25.11.2019
66 160301002 SENEM DEMİRCİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Başlangıcından Günümüze Rik’a Hattı” 13.12.2019
67 160301009 AYŞEGÜL ABALI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Piyale Paşa Camii Çinilerinin Tasarım İlkeleri Açısından Analizi” 13.07.2020
68 170301001 AYŞE SAYIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Bulut (Eser Metni)" 20.08.2020
69 170301014 ÜMMÜGÜLSÜM ÇİLEK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezyinî Açıdan Beyşehir Eşrefoğlu Camii” 21.08.2020
70 170301012 SAFİYE BAYUK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "20. Yüzyıl Osmanlı Periyodiklerinde Hat ” 21.08.2020
 
İç Mimarlık Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 180251004 NURCAN UZUT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEÇİL ŞATIR “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İç Mimarlık Temelinde Mekân Ölçütleri: Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Eğitim Merkezleri Örnekleri Üzerinden Bir Model Önerisi” 26.08.2020
 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 170241014 ESEN DİNÇEL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ “Okul Binalarında Deprem ve Düşey Yüklerden Meydana Gelen Kolon Eksenel Kuvvet Oranlarının Tespiti" 17.02.2020
2 170241002 YUŞA UĞUR ÇAPA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Kat Adetleri Farklı Betonarme Binaların Deprem Performanslarının İncelenmesi” 08.07.2020
3 170241008 NİSANUR IŞIK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NİHAN DOĞRAMACI AKSOYLAR “Çelik Endüstri Yapılarının Yangın Güvenliği” 14.08.2020
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 160151005 CÜNEYT ŞAMİL OĞURLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MURAT BALCI “Fikir ve Sanat Eserlerinin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması” 05.08.2019
 
Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 110401012 MURAT KARACAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Hanefi ve Şafii Mezhebine Göre Devlet Başkanın Yetkileri:Tuhfetü’t-Türk Örneği 07.06.2013
2 110401003 HALİLİBRAHİM ALEGÖZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Uluslararsı İlişkilerde İnsani Diplomasinin Rolü:Türkiye-Somali Örneği 14.06.2013
3 110401007 AHMET KARAKAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Kök Hücre Çalışmaları ve Etik / Türkiye'de İnsan Embriyosundan Elde Edilen Kök Hücreler Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Etik Sorunlar 19.06.2013
4 110401013 LATIF MUSTAFA Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Medeniyetlerin Kesişme Noktasında Balkanlar: Destekçiler ve Muhalifler Arasında Balkanlarda Yeni Osmanlıcılık 16.01.2014
5 120401009 ABDULLAH HARİS TOPRAK Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Modern Avrupa Fiziği'nin Osmanlı Devleti'ne Geçişi : Başhoca İshak Efendi 'nin Mecmua-i Ulum-i Riyaziye'sinde Isı ve Elektrik Bahisleri 29.05.2014
6 120401002 HÜMEYRA SEREN ZEYREK Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU William Saroyan'ın Eserlerinde Etnik Kimlik ve Diaspora 02.06.2014
7 120401007 ÖZGE ÖZÇELİK Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Medeniyeti Kurtarma Düşüncesinde Bilim Kurgu ve Teori: Herbert George Wells 03.06.2014
8 120401004 ABDÜLBAKİ KESKİN Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Yumuşak Güç Unsuru Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi(2002-2014) 04.06.2014
9 110401001 SELİME ÇINAR Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK “Farabi’den Taşköprüzade’ye: İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi” 09.06.2014
10 120401003 ESRA SÖZALMAZ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK “İslam Medeniyetinin Yaşadığı Krizlere Malezya’dan Tepkiler” 10.06.2014
11 110401017 MICAH AARON HUGHES Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Edeb ve Medenilik Fetih veya Terbiye olarak Medeniyet 12.06.2014
12 120401001 ESMA SAĞ ŞENCAL Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK “Mana Oluşumunda İç ve Dış Bağlam İlişkisi: Abdül Kâhir El-Cürcani ile Saussur Karşılaştırması” 12.06.2014
13 110401014 YASMINA CHERGUI Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Dil Politikaları ve Medeniyetsel Meydan Okumalar: Çağdaş Fas'ta Amazigh Hareketi 16.06.2014
14 120401011 AFRA ABDEL HALIM Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU “Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı ” 16.06.2014
15 110401002 BÜŞRA KÜÇÜKKAYIŞ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Sosyoloji Olarak İlahiyat: Mehmet Şeraffettin Yaltkaya” 26.06.2014
16 120401013 HÜLYA HACIİSMAİLOĞLU Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK “Belçika Flama Bölgesi, Siyasi Partilerin Çok Kültürlülük Programları” 17.09.2014
17 120401018 ARMEND CRNOVRSANIN Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Sekülerleşmenin Sonu mu? Peter Berger ve Bosna-Hersek Örneğinde Sekülerleşme Sonu Tartışması 17.06.2015
18 120401006 FATMA KÜBRA TÜRKER Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU "Bir Kolonyalist Propaganda : Victorya Devri İngiliz Çocuk Edebiyatında Oryantalizm" 17.06.2015
19 130401007 SEMİHA MUHTEREM BELVİRANLI Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesindeki Çokkülürlülük Yansımaları 17.06.2015
20 120401015 DION PRIATMA DION PRIATMA Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Açe Bağlamında Tarihi Osmanlı-Malay Dünyası İlişkileri 06.11.2015
21 130401003 FİRDEVS BULUT Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville’ nin Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme 24.06.2016
22 120401010 ESRA ABAOĞLU Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ "19.yy Osmanlı Tarih Yazımında Kadın Görünürlükleri: Tarih-i Cevdet ve Tezakir Örneği" 15.08.2016
23 130401012 AMİNA SMITS Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Türk Mitleri Yok Etmek: Kadınlar Saltanatı Örneği üzerinde Avrupa’da Osmanlı 08.01.2017
24 130401016 SİMONE DARİO NARDELLA Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Gazali ve Suhreverdi' de Tasavvufi Tecrübenin önemi 15.01.2017
25 110401009 ASUMAN EMİN Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Medeniyet Araştırmaları(YL) Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ Mısır Siyasetinde Vefd Partisi (1918 - 1952) 17.01.2017
 
Mimarlık Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 110201007 DERYA SU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER İstanbul Tarihi Yarımada’da Seçilmiş Medrese Örneklerindeki Revakların Güncellenme Sorunu 13.01.2014
2 110201005 BÜŞRA DİLAVEROĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Bir Büyük Adam Bir Küçük Mekân Yahya Kemal Müzesi Tasarım Önerisi” 13.01.2014
3 110201006 GONCA CEBECİ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan’ın Tarihsel Gelişimi 16.01.2014
4 110201010 ZEYNEP ÖRNEK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN Gelenekten Değişime: Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Okullu Mimarlar 22.01.2014
5 110201008 YUSRA METE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN Haliç'in Tarihi Peyzajı Işığında FSMVÜ Haliç yerleşkesi için Bir Peyzaj Önerisi 23.01.2014
6 120201002 EMİNE BANU BURKUT Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. NAZENDE YILMAZ Osmanlı Türk Evi Mekan Kurgusunu Modern Konut Mimarisinde Okumak (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever Konutları) 22.04.2014
7 120201001 FEYZA AYKUTLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Şehzade ve Süleymaniye Külliyelerinde Su Mimarisi” 16.06.2014
8 110201012 GÜLAY KURT Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. YASEMİN ÇAKIRER ÖZSERVET “Yerinde ve Katılımcı Dönüşüm İçin Ada Bazlı Uygulamalar: Kâğıthane Örneği” 16.12.2014
9 130201002 AYŞE NİHAL ALODALI Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. NAZENDE YILMAZ Mimarlıkta Sembolizm: Kutsalın Mimariyle Buluşması ve Kâbe Örneği 29.06.2015
10 130201004 DİLEK TÜFEKÇİ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “ Huber Köşkü Yerleşkesi Tarihi ve Mimarisi Hakkında: (Belgeler Üzerinden Bir Araştırma)” 14.08.2015
11 130201009 FATMA ZEHRA SARIHAN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN Türk Mimarisinde Cami İmajı Algısı Biçim –Form Üzerinden Bir Yaklaşım 14.08.2015
12 130211001 MUSTAFA MİKDAT BÜTÜNER Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Vaniköy Cami Restorasyon Projesi” 14.12.2015
13 120211002 ENES ALUÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İBRAHİM AYDIN YÜKSEL Hürrem Çavuş Camii (Hırka-i Şerif) Restorasyon Projesi 16.02.2016
14 130211006 MELİKE ÜNLÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU Samsun Kurşunlu Cami Restorasyon Projesi 16.02.2016
15 130211004 MERVE GÖK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Beylerbeyi Sarayı 21 Numaralı Odanın Mekân Analizi ve Restorasyonu” 16.02.2016
16 130201011 BERFU SERDAROĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “İstanbul’da Konak Hayatı ve Konak Mimarisi (Sâmiha Ayverdi’nin İbrâhim Efendi Konağı kitabı üzerinden mimari okumalar) 26.02.2016
17 130201005 REŞAT BADUR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Tarihi Yarımada Gelişimi-1950 Sonrasında İmar Faaliyetlerinin Kamu Yapıları Kapsamında İncelenmesi” 18.08.2016
18 140211001 EMRE MEMİŞ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Boyabat Kaya Camii Restorasyon Projesi 05.10.2016
19 140211004 BEYZA KÖKREK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ "Tahir Ağa Tekkesi Restorasyon Önerisi" 05.10.2016
20 130201007 NUR HİLAL VURAL Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Ekolojik Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Cendere Vadisi Dönüşümünün Mimarlık Bağlamında Değerlendirilmesi Silahtarağa-Kağıthane Merkez Mahallesi Aksı Örneği” 02.11.2016
21 140211006 İREM CERAN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İBRAHİM AYDIN YÜKSEL
İBRAHİM NUMAN
“Edirne Selçuk Hatun Camii Restorasyonunun Değerlendirilmesi” 17.01.2017
22 140201008 DURSUN TÜTÜNCÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Edirne Kent Merkezinin Dizimsel Ve Öznel Okunabilirliği” 19.01.2017
23 140201009 ESİN YILMAZ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Hastanelerde Terapi Bahçelerinin İyi Olma Haline Etkilerinin Araştırması” 19.01.2017
24 130211003 SALİH CEYHUN BOGENÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Galata Şahsuvar Bey Camii Restorasyon Projesi Önerisi’’ 04.05.2017
25 140201001 ZEHRA KARAKOÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Yapı Örtüsü Olarak Mütekabil Elemanların İncelenmesi” 12.06.2017
26 150201009 HARUN EROL Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Yüksek Binalarda Enerji Etkin Mimari Tasarım Yaklaşımları ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi” 14.06.2017
27 130201006 ASİYE KÜBRA KÜLÜNKOĞLU İSLAMOĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Konutlarda Enerji Tüketimini Etkileyen, Tasarım Yöntemleri ve BEP-Tr Yöntemiyle Uygulama Örneklerinin İncelenmesi” 14.06.2017
28 150211008 AYBİKE BAYDAR SALAR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU "Mütercim Rüşdü Paşa Konağı (Vefa Lisesi Eğitim Binası) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri" 21.07.2017
29 140211007 HATİCE KUNDAKÇI Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEÇİL ŞATIR “Dolmabahçe Sarayı’nın Boulle Tekniği Mobilyaları ve Koruma İlkeleri” 24.10.2017
30 110201013 GÜLSÜM YAŞAR BULUT Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Doğu Karadeniz Yerel Mimarisinin Sürekliliği Bağlamında Trabzon/Of/Ballıca Mimari Özellikleri ve Yeni Bir Konut Önerisi’’ 03.01.2018
31 150211012 ÖZGÜN ÇALBAY Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kütahya-Simav Çevresi Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim Yapıları ve Gökçeler Köyü İlkokulu Koruma Projesi.” 16.01.2018
32 150201003 MEHMET EMRE KILIÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Çok Katlı Konut Binalarında Kullanılan İklimsel Konfor Sistemleri, Mimari ile Olan İlişkisi ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi” 29.01.2018
33 150211002 SÜMEYYE KARA Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kayseri-Germir Mahallesi Kentsel Sit Alanının Korunması için Tespit ve Öneriler” 12.02.2018
34 130211007 AHMET BURAK FINDIKOĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Restorasyon Projesi ve Çevre Yerleşimi” 12.02.2018
35 150201008 RUKİYE YEŞİLKAYA Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “16-17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicillerinde Ev ve Kentsel Konumu” 19.02.2018
36 150211041 AHMAD MASRI Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Haydarpaşa Medresesi’nin Restorasyonu ve Yeniden Kullanımı İçin Bir Öneri” 20.02.2018
37 150201004 MUHAMMET EMİN ŞİŞMAN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Amerika Birleşik Devletleri’nde Ahşap Evin Gelişimi ve Prefabrik Ahşap Ev Katalogları” 21.02.2018
38 131201002 MEHMET ŞİMŞEK DENİZ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU
İBRAHİM NUMAN
Eski Eserlerin Sürdürülebilir Korunmasında Mobilize Muayene ve Bakım-Onarım ve Denetim Sisteminin Kurulması 08.05.2018
39 150211010 ÖZLEM UÇARKUŞ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Anıt Eserlerin Restorasyon Proje ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” 11.05.2018
40 140211002 BİRŞEN ZONTUR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN ‘’Yıldız Parkı Has Ağıllar Kısmı Peyzaj Restorasyonunun İrdelenmesi’’ 30.05.2018
41 160201023 GÖKHAN TEKBIYIK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Sürdürülebilir Mimarlıkta Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Kamu Binalarında Uygulama Yöntemleri ve Örneklerin İncelenmesi.” 20.06.2018
42 150201001 ZEYNEB AYLA KİRENCİ ERUZUN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Boyabat ve Geleneksel Ev Mimarisi-Çay Mahallesi Örneği" 28.06.2018
43 150211013 SERDAR KASAP Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL Ortaköy Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi, Restorasyon Projesi 05.07.2018
44 140211013 MAY SKANDER Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Tunus’ta Bir Osmanlı Yapısı: Sidi İbrahim Riyahi Zaviyesi” 26.07.2018
45 160203002 AHMET ÇAKMAK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL
ŞEVKET DÖNMEZ
“Sultanahmet Arkeoloji Parkı Kapsamında 58 Ada 1-2 Parselin Mevcut Durumu ve Koruma Mevzuatı açısından Değerlendirmesi” 06.08.2018
46 160211017 MEHMET ESAD IŞILDAR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Üsküdar Hafız Ali Paşa Sokağı 78 Parselde Yer Alan Konağın Koruma Projesi” 06.08.2018
47 150211004 MUHAMMED CİHAD KINA Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Hasköy Parmakkapı Sinagogu Restorasyonu” 06.08.2018
48 150211011 BEYZA BENGÜL Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL "Eyüp Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi Darûlkurrası Koruma Projesi" 15.08.2018
49 150211006 MEHMET İSMAİL ALİKİŞİOĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Kayseri’deki Molu Rum Okulu’nun Restorasyonu ve Yeniden Kullanımı İçin Bir Öneri” 15.08.2018
50 150211014 ENGİN ÖZTÜRK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “İstanbul’da 16-18yy.’lara ait Medreselerdeki İşlev Değişikliklerinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi” 17.08.2018
51 160211002 TUĞBA KESKİN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Eyüp Nişancı Yenileme Alanı ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Önerisi” 17.08.2018
52 140201012 AHMED MOHAMED ELMOTAWAKEL MAHMOUD DAHER AHMED MOHAMED ELMOTAWAKEL MAHMOUD DAHER Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Mimarlıkta Mahremiyet Kavramının Kültürlerarası Karşılaştırmalı Değerlendirmesi” 10.09.2018
53 160203001 ELİF SAĞDIÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Topkapı Sarayı’nın İkinci Avlusunun Dönüşümü ve Kayıp Mekanları” 17.10.2018
54 150211009 CEYLAN AKIŞ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT Endüstri Yapılarının Dönüşümü Üzerine Değerlendirmeler Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası” 05.11.2018
55 150201011 KÜBRA SAÇIK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ "Mimarlıkta Topoğrafya: Turgut Cansever Eserleri ile Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı Örnekleri” 20.12.2018
56 170201001 İBRAHİM EROL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Müze Kavramının Günümüz Metro Müzeleri Kapsamında İncelenmesi ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi” 13.03.2019
57 150201007 HALE NUR ÇAKAR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. JAMEL ABDULKADER M. AKBAR “Tasarım ve Mülklerin Bölünebilirliği: Miras ve Önalım” 14.03.2019
58 141201004 TUBA TERECE Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. GENCO BERKİN "Alışveriş Merkezlerinde Fiziki Konfor Kriterlerinin Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Geniş Programlı Bir AVM Deneyimi” 22.04.2019
59 160201002 SEDAT AKDOĞMUŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ "Turgut Cansever Düşüncesinde Yapı-Yapma Kavramları ve Türk Tarih Kurumu Binası’nda Mimari Detay” 22.05.2019
60 160201001 MEHMET ENES GÜLCAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Bir Mimarî Sadânın Peşinde: Ahi Evran Külliyesi’nin Artiküsyonları” 23.05.2019
61 170201011 AYSUN ERDEM Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Günümüz Çok Katlı Konut Binalarında Tasarım Yaklaşımları ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi" 27.05.2019
62 160201027 GÖKHAN DURAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Çok Katlı Konut Binalarında Çekirdekli Sistemlerin İncelenmesi ve Uygulama Örnekleri” 31.05.2019
63 170203010 ÖZGE TOKUR ÖZSES Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Samsun – Bafra’da Bulunan 18. ve 20. Yüzyıl Çeşmeleri ve Bu Çeşmelerin Koruma Problemleri” 12.06.2019
64 141201006 MAHMOUD ZIN ALABADIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Halep Kenti ve Geleneksel Evleri” 12.06.2019
65 170203014 ABDULLAH SÜHA ERMUMCU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “İstanbul Sarıyer İlçesinde Bulunan Yalı Camileri, Koruma Önerileri ve Değerlendirilmesi” 13.06.2019
66 160201011 ENES UYAR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “Mimari Akımlar, Üsluplar ve Yapı Malzemeleri Bağlamında Hasan Fethi” 02.07.2019
67 170211004 NİHAN ARSLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER
GÜNDER VARİNLİOĞLU
“Taşucu Körfezi Boğsak Adası’nda Geç Antik Döneme Ait İki Kilisenin Korunması İçin Öneriler” 03.07.2019
68 170201003 SENA GÜNGÖR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Türk Evinin Geleneksel Japon Evi ile Yapısal Açıdan Karşılaştırılması” 07.07.2019
69 160203003 MESUT İŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI
FERHAT PAKDAMAR
“İmaret-i Atik Camii’nde Kullanılan Osmanlı-Bizans Dönemi Harç ve Sıvalarının İncelenmesi” 08.07.2019
70 170211003 HATİCE ASLIHAN ÇITLAK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Trabzon İli Merkez İlçesi Tekke Mahallesi 239 Ada 16 Parseldeki Konut Yapısının Restorasyon Projesi” 08.07.2019
71 160201005 MERVE SALİHA YILDIZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Karadeniz Ereğli’de Bir Endüstri Mirası Lokomotif Bakım Atölyesinin Yeniden İşlevlendirilmesine Yönelik Bir Öneri” 09.07.2019
72 170203006 SEVDE TOPCU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Seyahatnameler Işığında Mekke’de Osmanlı Mimari Eserleri” 10.07.2019
73 150201005 MÜSLÜM BOTAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Türkiye’de Ev ve Mahalle Mimari Proje Yarışmaları Üzerine Bir İnceleme” 10.07.2019
74 160211012 MUHAMMED SÜLEYMAN DEVELİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Geleneksel Ahşap Yapı Detaylarının Merkez Hattı Yöntemine Göre Üretilmesi” 11.07.2019
75 160201004 GİZEM DURAL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Aşinalığın Mekansal Okunabilirliğe Etkisi: Göynük’teki Öznel ve Nesnel İşaret Öğeleri 12.07.2019
76 170211002 ELİF EBEOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Kütahya Paşamsultan Mahallesi Kütahya Konağı Restorasyon Önerisi” 16.07.2019
77 170211010 MÜNİRE RUMEYSA ÇAKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “İznik-Hisardere Köyünde Kırsal Mimarinin Korunması ve Sürdürülebilirliği” 17.07.2019
78 160211022 FUAT TERZİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Bursa İli İnegöl İlçesi Cerrah Köyü Hamamı Yeniden İşlevlendirme Önerisi” 24.07.2019
79 160211016 ŞEYMA KOL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Amasya Şamlar Mahalesi’nde Kadir Uysal Evi Restorasyonu” 26.07.2019
80 121201005 RASHA FAWZY AHMED ELBORGY RASHA FAWZY AHMED ELBORGY Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. GENCO BERKİN "Mısır’da Hurma Lifi Katkılı Kerpicin Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma” 19.08.2019
81 141201002 DERYA SU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “İstanbul Tarihi Yarımada Küçükpazar Alt Bölgesi Bir Koruma Yaklaşımı Model Önerisi” 23.08.2019
82 160201014 BETÜL ERES YAPRAK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Turizm Yapılarında HVAC Sistemlerin Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi Bakımından Kullanıcı Sağlığı ile İlişkisinin İncelenmesi” 29.08.2019
83 160201026 MERVE ÖZBAYSAR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Sürdürülebilir Mimarlık Ve Yaşamsal Konfor Bağlamında Çevre Kontrolü Birleşenlerinin Toplu Konut Binalarında İncelenmesi” 29.08.2019
84 130201013 EDİP BEYOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Mimarlık ve Toplumsal Değer Açısından Mahremiyet” 29.08.2019
85 150211003 ÇAĞLAR KARAHAN BOZYEL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Bursa-İznik Ömerli Köyü Kırsal Sit Alanı Koruma Projesi” 04.09.2019
86 150211007 NİMET ELİF UZUNOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Sultan II. Abdülhamit Dönemi Türbe Mimarisi ve Fatih Güluştu Sultan Türbesinin Restorasyon Önerisi” 09.09.2019
87 170211008 FATİH ARAMA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Çatalca Rum Okulu Restorasyon Projesi” 09.09.2019
88 140201007 ÜMMÜ ÇİFTÇİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Kent Mekanında Gündelik Yaşam Pratiklerini Etkileyen Sınır Tanımlayıcıların Betimlenmesine Yönelik Bir Deneme-Üsküdar Örneği” 26.09.2019
89 160201016 SİBEL ÇOLAK BONCUKÇU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Oryantalizm’in Benimsenmesinde Gotik Etki: Gotik Üslubun İslami Kökenlerine Değin Söylemler ve Sonuçları” 27.09.2019
90 160201003 MERYEM BETÜL BİLİR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “Modernizmin Revizyonu Bağlamında Geleneğin İhyası” 11.10.2019
91 160211023 FATMA ÖZGECAN YILDIZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kırsal Mimaride Koruma Sorunları-Mardin Alımlı Köyü Örneği” 18.10.2019
92 170211024 AMEENA FAREH-ALDIN WAHHAB AL-RAJAB Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Kerkük-Altunköprü Şehri ve Geleneksel Evleri” 23.10.2019
93 160211015 MURAT ILGAZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Eyüp, Kasım Çavuş Camii Restorasyon Projesi” 07.11.2019
94 121201001 FATMA SEMA SEKBAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU
İBRAHİM NUMAN
“Kentsel Kültürel Miras Alanlarında Alan Yönetimi Deneyimleri ve Yerele Özgü Koruma-Yönetim Model Önerisi: Kastamonu Tarihi Şehir Merkezi Örneği” 18.11.2019
95 150211005 YUSUF ŞEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Şehzade Mehmet Camii’ndeki Onarımlar ve Son Dönem (1986-1999) Restorasyon Uygulamalarının Performans Değerlendirmesi” 27.11.2019
96 170201039 ZAHİDE NUR BAYKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Türk İnşaat Sektöründe Tasarım Değişiklikleri: Uygulanmış Yarışma Projelerinin İncelenmesi” 13.01.2020
97 131201005 NADA SABANOVIC Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Bosna Hersek’te Hamamlar Üzerinde Gelişen Su Kültürü ve Yapıları” 22.01.2020
98 170203013 ERSIN DIKO Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Makedonya’da Osmanlı Dönemi Saat Kuleleri ve Koruma Sorunları” 29.01.2020
99 170201038 AYŞE SERRA ÖZBEK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Karma Kullanımlı Yapılarda Konutun Dönüşümü Kağıthane-Ayazağa Aksı Örneklerine Ait Bir Karşılaştırma" 20.02.2020
100 170211021 TUĞBA ÖZDERYA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Denizli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi’ndeki Enver Soylu Evi Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi” 21.02.2020
101 170201040 UĞUR ŞENAY Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Osmanlı Saray Yapılarındaki Özgün Tefrişatın Tespit Denemesi: Davut Paşa Sarayı Örneği” 21.02.2020
102 160203005 FAİK GÖNÜL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Vakıf ile Medresenin Tarihsel İlişkisi Bağlamında Üsküdar Medreselerinin Güncel İşlevlerinin Değerlendirilmesi” 26.02.2020
103 151201002 ZAHİDE FATMA KILLIOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN FEHMİ KIZIL “Çoklu Zeka Kuramının Mimari Anlatım Dili Eğitiminde Kullanımına Yönelik Model Önerisi” 09.03.2020
104 170203004 HAMİDE ESMA ARITAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Konya Alaeddin Camii Osmanlı Dönemi Koruma Yaklaşımları” 13.03.2020
105 170211006 BETÜL FEYZA ŞİMŞEK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Türk Bedesten Mimarisinin Tarihçesi ve Koruma Sorunlarının Galata Bedesteni Örneği ile İncelenmesi: Galata Bedesteni Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi” 13.03.2020
106 170203007 HALİL KENDİR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Mimari Restorasyonda Taşıma Yönetiminin İrdelenmesi (İstanbul Örneği)" 17.03.2020
107 180211013 AYŞE NUR YÜCEL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Kastamonu Candaroğulları Camileri ve Koruma Sorunları” 20.07.2020
108 180201011 GÜLNUR YILDIZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL "Parametrik Mukarnas Modeli Önerisi" 21.07.2020
109 170211007 BÜŞRA KÜLEKCİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı’nın IV. Avlusundaki Yapısal Dönüşümler” 29.07.2020
110 160211005 ALİ GÜVEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi Rölövesi ve Yeniden İşlevlendirilmesi" 29.07.2020
111 170201023 BÜŞRA BATU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “İstanbul’da Elektrik Öncesi ve Sonrası Mekan Aydınlatmaları Üzerine Bir İnceleme” 04.08.2020
112 170201016 BÜŞRA ÖZBEK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Beyoğlu-İstiklal Caddesi’nin 1970 Sonrası Dönüşümü Üzerine Mimari Değerlendirmeler” 04.08.2020
113 160211006 ZÜBEYDE KAAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Tarlacık Köyü, Rasim Ayyılmaz Evi Restorasyon Projesi” 05.08.2020
114 180201053 TUĞBA CESTEL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “Mimarlığın Genişletilmiş Sahası: 1960 Sonrasında Sanatın İkonik Mimarlığa Etkisi” 05.08.2020
115 131201003 SENİYE SELCEN ONUR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “İstanbul Süleymaniye Bölgesinin Kültür Değerlerinin Sürekliliği Kapsamında Yenilenmesi ve Korunması Üzerine Bir Yöntem Önerisi” 06.08.2020
116 160211014 LEYLA ELİF KAYAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Tarihi Yapılardaki Çağdaş Eklerin Koruma ve Tasarım Bağlamı Üzerine Bir Araştırma” 07.08.2020
117 170201004 ERSİN POLAT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Son Dönem Kültür & Sanat Yapılarının İkonik Değerleri Işığında Kengo Kuma ve Odunpazarı Modern Müze’nin Değerlendirmesi” 09.08.2020
118 180201050 ENES GÜN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN “Bir Sürdürülebilir Yapı Tasarımı: Semt Pazarı” 10.08.2020
119 180202034 ELA AKTA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN “An Evalutıon Of Skyscraper Facades in Terms Of Sustainability: In Case Of BUYUKDERE Avenue/ Sürdürülebilirlik Kapsamında Yüksek Yapı Cephelerinin Değerlendirmesi: BÜYÜKDERE Caddesi Örneği” 12.08.2020
120 180203001 ELİF GİRGİN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN "Antalya Akseki İlçesinde Bulunan Düğmeli Evlerin Korunması ve Yönetimi" 20.08.2020
 
Psikoloji Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 130131008 BETÜL İLTER Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU Bibliyoterapi Tekniğinin Üstün Yetenekli Çocukların Mükemmeliyetçilik Düzeylerine Etkisi 28.01.2016
2 130131005 SEMRA NUR TAŞDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR Migren tanısı olan hastalarda kişilik yapı ve özelliklerinin incelenmesi 28.01.2016
3 130131002 VAHİDE ULUSOY GÖKÇEK Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Duygu İsimlendirme Hazırlamasının ve Bağlanma Stillerinin Sözlüksel Karar Verme Performansı Üzerindeki Etkisi” 23.05.2016
4 130131006 ELİF SAĞLAM Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler: Bağlanma Stilleri ve Aleksitimik Özellikler” 29.08.2016
5 130131001 TUĞÇE GULA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Problemli Cep Telefonu Kullanımı, Kişilik Özellikleri ve Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Sosyal Medya Kullanım Tercihleri: Tanımsal Bir Çalışma” 29.08.2016
6 140132003 AYŞİN AKDAĞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Evli Bireylerin Bağlanma Stilleri ile Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiye Kronik Engelli Çocuğa Sahip Olmamanın Etkisi” 06.10.2016
7 140132005 HAVVA ALP Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Deri Hastalıklarının Stres, Depresyon ve Anksitiyete ile İlişkisi” 06.10.2016
8 140132006 AHMET SEVRAN POLAT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Cinsel İşlev Bozukluklarının Oluşumu ve Devamında Bir Etken Olarak Cinsel Mitler 06.10.2016
9 140132004 MÜNİSE ALTAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. VAHDETTİN GÖRMEZ “Aile İçi ve Çiftler Arası Kurulan İlişkilerde Empatik İletişimin Rolü” 06.10.2016
10 140132002 ENİSE AKGÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Erken Dönem Anne Çocuk Bağlanma Özellikleri ile Eş Seçimi İlişkisi” 14.11.2016
11 140132001 GÖZDE AKKAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “60 Yaş Üstü Alzheimer Tanısı Alan ve Almayan Bireylerin Bellek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi” 14.11.2016
12 130131010 YASEMİN KILIÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Cinsel İstismar Mağduru Olan ve Olmayan 11 ve 18 Yaş Arasındaki Bir Grup Kız Çocuğun Sosyo-Demografik Özellikler ve Psikolojik Belirtiler Bakımından Karşılaştırılması” 30.12.2016
13 130131003 ŞULE KAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma Örüntüsünün Benlik Saygısı ve Yalnızlık ile İlişkisi” 18.01.2017
14 140131002 BETÜL NESİBE ÖZKARS Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. VAHDETTİN GÖRMEZ "Prematüre Doğum Yapmış Annelerin Travma, Depresyon, Maternal Bağlanma ve Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi” 18.01.2017
15 150131001 RÜMEYSA GÜNAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “İnmeli veya Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Veren Kişilerdeki Bakım Yükü ve İlgili Değişkenler” 12.05.2017
16 150131012 ELMAS MERVE MALAS Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile Başka Bölüm Öğrencileri Arasında Ruhsal Bozukluklara İlişkin Tutum ve İnançların Karşılaştırılması” 12.05.2017
17 140131004 FEYZA TOPÇU Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde 5 Faktör Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Etkisinin İncelelenmesi” 24.05.2017
18 150131008 SÜMEYYE ÇİMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi” 30.05.2017
19 150132016 SABİHA AĞGÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin İlişkisi” 07.06.2017
20 140131001 SİBEL DEMİRBAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Cinsel İstismar Mağduru Ergenlerde Bağlanma Stili, Depresyon, Anksiyete, Stres, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Aleksitimi İlişkisi” 16.06.2017
21 150131002 ZAHİDE TEPELİ TEMİZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri İle Yaşam Doyumu, Psikolojik Dayanıklılık ve Aleksitimik Özellikleri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Rolü” 16.06.2017
22 160132004 BÜŞRA TONYALI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocuklarda Davranış Problemlerinin Çocukluk Çağı Depresyon ve Anksiyete İle İlişkisi” 16.06.2017
23 160132006 NESİBE ÖZKAYNAK Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Evli Kadınlarda Depresyon, Psikolojik Dayanıklılık ve Evlilik Uyumu İlişkisi” 16.06.2017
24 130131004 AYŞE KORKUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Engelli Bakım ve Rehabilistasyon Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarının Bağlanma Yönelimleri, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Sosyal Destek Algıları, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Demografik Özelliklerin Tükenmişlik İle İlişkisi” 21.06.2017
25 150132007 NACİYE BETÜL BOZKURT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri İle Aleksitimi Başa Çıkma Becerileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması” 07.08.2017
26 150132015 ZEYNEP AYDOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Demir Eksikliği ve İlgili Değişkenlerin Araştırılması” 07.08.2017
27 150132005 SEMRA ELİŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Gastroözofageal Reflü Hastlarında Stres Semptomları, Strese Yatkınlık ve Stresle Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi” 14.08.2017
28 150132013 FIRAT PEHLİVAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Tanısı Alanların Depresyon ve Anksiyete Belirtileri, Uyku ve Yaşam Kalitesi Açısından Sağlıklı Örneklemle Karşılaştırılması” 27.09.2017
29 160132001 AYBÜKE AKDENİZ ARIKAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Ebeveyn Tarzları ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının Obsesif Kompulsif Belirtiler İle İlişkisinin İncelenmesi" 27.09.2017
30 140131006 MINURAN PATIKULA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Kişilik İnançların Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar ÜZerine Etkisi” 15.11.2017
31 160132003 PINAR GÜMÜŞ SARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Toplumsal Cinsiyet Adaletine Bir Kitle İletişim Aracı Olan Gazetelerden Bakış” 20.12.2017
32 160132017 BÜŞRA SUNGUR Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Evli Kadınların Stresle Başa Çıkma Tarzlarının, Benlik Saygısı İle İlişkisinin İncelenmesi” 20.12.2017
33 160132012 AYŞENUR ERGÜL ÖGÜT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Eş Uyumu İle Maternal Bağlanma Arasındaki İlişki” 20.12.2017
34 160132010 TUĞÇE DUMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Kompleman C4 Proteini Değişiminin 2 Boyutlu Jel Elektroforezi İle Araştırılması” 20.12.2017
35 160132009 ÇAĞLA EBRU AY Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Sosyal Beceri ve Kişilik Özelliklerinin Evlilik Uyumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi” 29.12.2017
36 150132014 HÜLYA GÜVEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Sosyal Görünüş Kaygısının Evli Çiftlerde Evlilik Doyumu ve Evlilik Uyumuna Etkilerinin İncelenmesi” 25.01.2018
37 160132002 ŞEBNEM YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU ‘’Ergenlik Döneminde Kendine Zarar Verme Davranışı Üzerine Bir Vaka İncelemesi’’ 25.01.2018
38 150131010 GÜLRU YEŞİLKANAT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Aleksitimi, Duygusal Denge ve Depresyonun Kırılganlığa Etkisinin İncelenmesi” 30.01.2018
39 160132015 ESRA BOZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Ruh Sağlığı Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyi İncelemesi” 08.02.2018
40 160132018 FATIMA SULTANOVA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Sosyotropik/Otonomik Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 08.02.2018
41 140131005 ESRA AYDIN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantılarının Psikolojik Sağlamlık ve Depresyon Belirtileri Üzerine Etkisi” 23.02.2018
42 150132009 HEDİYE BETÜL TUNCER Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Ergenlerde Öfke Kontrolünü Artırmaya Yönelik Bilinçli Farkındalık İle Bilişsel Davranışçı Temelli Bir Programın Oluşturulması” 02.03.2018
43 150131009 ECRAN ALİM Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Ergenlerde Mükemmeliyetçilik, Öznel İyi Oluş ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” 30.05.2018
44 160131002 YAŞAR ERTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Annelerin İlgili Değişkenler Açısından Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması” 11.06.2018
45 160131005 RAFİ BALIKÇI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Çocuklarda ve Ergenlerde Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Agresif Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 22.06.2018
46 160131016 ECENUR TEMELLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Bireylerin Değer Yargılarına Bağlı Olarak Romantik İlişki Memnuniyetlerinin İncelenmesi”- 25.06.2018
47 150131015 ŞEYMANUR DÖNMEZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının Bilinçli Farkındalık ve Yaşam Doyumu İle İlişkisi” 04.07.2018
48 150132011 HACER ÇAKIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Çocukluk çağı Anne-Baba Tutumlarının Yetişkinlik Çağı Durumluk ve Sürekli Anksiyete Belirtileri Üzerine Etkisi” 13.07.2018
49 150131014 LEYLA ÖZCAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Adayların Mizaç ve Karakter Boyutları İle Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 14.08.2018
50 170132001 SEYFEDDİN MİRAÇ TURHAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “13-15 Yaş Alt Yapı Sporcularında Depresyon Anksiyete Stres ve Uyku Bozuklukları İlişkisinin İncelenmesi” 07.01.2019
51 160131001 SEDA DUMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Obsesif İnanışlar İle Akademik Erteleme Eğilimi ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 08.01.2019
52 160131004 DİLARA BÜYÜK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Çiftler Arasındaki Evlilik Uyumunun Evli Kalma Sürelerine Bağlı Olarak Beden Algısı, Kıskançlık Düzeyleri ve Akılcı Olmayan İnançları İle İlişkisinin İncelenmesi” 21.01.2019
53 170132002 ZEYNEP TÜRKKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Üst Bilişler ve Duygusal Şemalar İle Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 25.01.2019
54 170132009 NEFİSE LADİKLİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Genç Yetişkinlerin Risk Alma Davranışlarında Ebeveyn Tutumlarının Etkisi” 25.01.2019
55 170131013 SEDA ALİOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Narsisistik, Sınır ve Şizoid Kişilik Bozukluklarına Yatkınlıkta Duygusal Farkındalığın İncelenmesi” 04.02.2019
56 160131007 ŞUHEDA KARAKAYA AYDIN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI ‘’Arap Zorunlu Göçmenlerde Travmatik Yaşantılar, Göç Sonrası Yaşam Zorlukları ve Manevi Başa Çıkma ve Sosyal Destek Bağlamında Psikolojik Dayanıklık’ 04.02.2019
57 150131011 FERHAN YAVUZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Kişilik İnançlarının ve Depresif Belirtilerin Evlilik Uyumuna Etkisinin İncelenmesi” 09.02.2019
58 170131009 TUĞBA ÖZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Çiftlerde Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş ile Evlilik Doyumu Arası İlişkilerde Evlilik Sürecinin Aracı Rolünün İncelenmesi” 18.06.2019
59 170131014 BURCU KARAGÖZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Ergen Mutluluğunun Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri ve Evlilik Çatışması Açısından İncelenmesi” 18.06.2019
60 170131002 NAZİRE AYŞENUR GÜNDOĞAN YILMAZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Bireylerin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeylerine Etkisi “ 19.06.2019
61 160131008 ZEYNEP ELİF YILMAZÖRNEK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aleksitimi, Duygusal Zeka, Duygusal Farkındalık ve Empati Düzeyine Etkilerinin İncelenmesi” 25.06.2019
62 170131005 ERDİ BAHADIR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR
İREM ANLI
“Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişkilerin Çoçukluk Çağı Travmaları Açısından İncelenmesi” 27.06.2019
63 170131001 MUSAB BİLAL GENCER Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Müzik Bölümü Öğrencilerinde Performans Anksiyetesi, Mükemmeliyetçilik ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 02.07.2019
64 170131008 HÜDANUR AKKUZU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Zeka ve Sosyal Sorun Çözme Becersinin Somatizasyon ve Sağlık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisi” 11.07.2019
65 170131012 FATIMA NUREFŞAN YUMUŞAK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Duygusal Tepkiselliğin Psikolojik Belirtiler İle İlişkisinin İncelenmesi” 11.07.2019
66 170131015 GÜLŞEN KARAMAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde Yaşayanlarda Uykululuk ve Uykusuzluğun Sağlık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” 11.07.2019
67 170131004 ELVAN COŞKUN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR Duygusal Zeka ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 12.07.2019
68 160131006 MERVE NUR TÖKEL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI “İkizlerde Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Erken Dönem Uyumsuz Şema Yapılanmasında ve Felaketleştiren Bilişler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” 17.07.2019
69 160131017 AYŞEGÜL AKYIL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Çocukluk Çağı Travmaları, Bilişsel Duygu Düzenleme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Diyarbakır ve Mardin Örneği’’ 25.07.2019
70 170132011 FEYZA HUMARTAŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Çalışan Evli Kadınlarda Evlilik Doyumunun Kişilik Özellikleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Açısından İncelenmesi” 11.10.2019
71 170131006 BANU BETÜL TANIŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Depresyon ve Sosyal Destek İlişkisinde Sosyal Beceri ve Duygusal Farkındalığın Aracı Rolünün İncelenmesi” 22.01.2020
72 180132054 HAYRETTİN AKBAYIR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR "Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Aileden Algılanan Sosyal Destek ve Anne-Baba Tutumlarının Sınav Kaygısına Etkisi" 22.01.2020
73 180132005 FATİH BATTAL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Obsesif Kompulsif Bozukluğa Yatkınlığı Olan Bireylerin Kişilik Profillerinin İncelenmesi” 22.01.2020
74 180132050 FATMA TÜLAY ÇIRAKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Sağlık Çalışanlarında Sosyodemografik Özelliklere ve Çalışılan Birimlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin Yordanması” 22.01.2020
75 180132056 DİLEK GÜNER Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı, Benlik Saygı ve İnternet Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi” 22.01.2020
76 180132059 REVŞAN YAĞIZER Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN "Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Benlik Saygısının Beden İmajı Üzerindeki Etkileri" 22.01.2020
77 180132008 MERYEM AYŞE ÇAMCI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Sosyal Medya Kullanıcılık Davranışı ile Sosyal Onay Alma İhtiyacı, Sosyal Görünüm Kaygısı ve Yalnızlık Algısı Arasındaki İlişki” 22.01.2020
78 170131010 EMRAH SAATÇI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Psikolojik Dayanıklılığın Kendini Engelleme Üzerindeki Etkisi” 03.02.2020
79 170131011 MERVE ER Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Genç Yetişkinlerde Yalnızlığın Sosyal Kaygı, Sosyal Beceri ve Öz-Duyarlık Açısından İncelenmesi” 03.02.2020
80 180132007 KÜBRA DURSUN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek, Yetersizlik Duygusu ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 05.02.2020
81 180132057 MERVE ERKEK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Bekar ve Evli Kadınların Beden İmajı Algılaması ve Yeme Tutumları Açısından Karşılaştırılması” 05.02.2020
82 170131003 CHAGIAT AZIZOGLOU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Mükemmeliyetçilik ve Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının Sosyal Kaygı Üzerindeki Etkisi” 12.02.2020
83 180131020 BEHMEN ÇELİKBAŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Yalnızlığa Çok Boyutlu Yaklaşım: Yalnızlık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi” 05.08.2020
84 180131002 BERRA BEKİROĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Karanlık Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Klinik Bağlamda İncelenmesi” 07.08.2020
85 180131041 CANAN TAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Çocuk ve Ergenler İçin Sınav Kaygısı Ölçeğinin Biyopsikososyal Modelle Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi” 10.08.2020
86 180131001 ASLIHAN ERDAL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Evlilik Uyum ve Doyumunun Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zeka Açısında İncelenmesi” 13.08.2020
87 180131013 MERVENUR ALTINOK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Yeme Tutumları, Duygusal Yeme, Farkındalıkla Yeme ve Ortoreksiyanın Metakognisyonlar Açısından İncelenmesi” 14.08.2020
 
Tarih Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 120121002 SAİD NOHUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN Vakfiyeleri Işığında Milaslı Abdülaziz Ağa Ailesi 17.06.2014
2 120121011 TARKAN SUÇIKAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR XV-XVII. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Yıldırım Bayezid ve Timur Algısı 17.06.2014
3 120121006 MEHMET BENLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ Türkiye Cumhuriyetin’nde Ormancılık Politikaları(1923-1946) 20.06.2014
4 120121012 İSMAİL ÖZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ Demokrat Partinin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı (1946-1960) 20.06.2014
5 120121003 MEHMET IŞIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. NURDAN ŞAFAK Siyaset ve Şenlik 1836 Sûr-ı Hümâyunu 02.09.2014
6 120121010 ÖMER TEKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi FATMA TURHAN “Yenikapı Mevlevihanesi (Konya Mevlana Müzesi Arşivi 165 Nolu Zarf Işığında)” 10.02.2015
7 120121004 SEMA GÖNCÜOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi” 23.11.2015
8 120121013 AMAR MAHMOUD ALI ELHOSSARY AMAR MAHMOUD ALI ELHOSSARY Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN Memlük Kaynaklarına göre Yavuz ve Kanuni Dönemlerinde Mısır ve Şam' da Çıkan İsyanlar 23.11.2015
9 140121002 AHMET RÜŞTÜ FAKAZLI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Azizzâde Hüseyin Râmiz Efendi’nin Zübdetü’l-Vâkıat Adlı Eserinin Tahlil ve Tenkitli Metni” 08.08.2016
10 130121013 GÜLNUR HEDİYE ÇINAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Sadrazam Bayram Paşa ve İcraatları” 29.08.2016
11 140121011 GASSIM IBRAHIM Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Türk Dış Politikasında Afrika: Türkiye-Kamerun İlişkileri Örneği” 29.08.2016
12 130121002 RUHAN DİNÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi FATMA TURHAN “18. Yüzyılda Osmanlı Merasimlerinin Mali Bir Unsuru: Atıyyeler” 15.12.2016
13 130121001 ÜMMÜHAN AKBULUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Bostanzâde Yahyâ Efendi’ nin II. Osman Vak’ası ile İlgili Eseri: Fi Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman İnceleme ve Metin’’ 12.01.2017
14 130121005 AHMET KIRİŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Hicri 1096 (1685) Yılına Dair Bir Münşeat Mecmuası ve Değerlendirilmesi” 15.06.2017
15 150121007 İBRAHİM TATLI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi FATMA KAYTAZ “Revan 1956 Numaralı Kanuni Devri Muhâberat Mecmuası (Değerlendirme ve Metin) 15.09.2017
16 140121006 ŞENOL BAYRAM Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK “Torul’un Sosyal ve Ekonomik Durumu (1831-1915)” 27.11.2017
17 150121004 EMİNE İLHANLI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EYÜP SABRİ KALA “Sineperver Ayşe Valide Sultan, Nakşidil Valide Sultan ve Perestû Valide Sultan Vakıfları” 09.03.2018
18 150121014 MUSTAFA FURKAN ULUSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI ‘’Türk Sinemasında Osmanlı Algısı (1923-1960)’’ 18.05.2018
19 160121011 MERVE BUŞRA GÖÇEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. NURDAN ŞAFAK “Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nin II. Abdulhamid Dönemi Çocuk Eğitimine Katkısı (1296-1297/1879-1880)” 02.07.2018
20 160121004 MUSTAFA ENES AKTÜRKOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Mülkiye Mecmuasında (1909-1911) Tarihi, İdari ve Sosyal Tartışmalar” 09.07.2018
21 150121012 FURKAN KÜÇÜKTEPE Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Mehmet Fuat Köprülü’nün Demokrat Parti’den Kopuşu ve Sonraki Siyasi Hayatı” 11.07.2018
22 160121010 ELİF FATMA BAHADIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Bir Şehir Kurma Teşebbüsü: Birüssebi Kazası (1900-1917)” 12.07.2018
23 160121009 MERVE SAVAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Alman İmpatratoru II. Wilhelm’in Filistin ve Suriye Ziyareti (1898)” 16.07.2018
24 150121010 TALHA HIZAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” 23.07.2018
25 160121012 SENA YASLIÇİMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. NURDAN ŞAFAK “Halep Mekteb-i İdadîsi (1888-1918)” 23.07.2018
26 140121007 TANER DEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR
Prof.Dr. MUHARREM KESİK
“I. Süleyman Şah Dönemi Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi” 26.07.2018
27 131121003 MELİH DUMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK '   II. Dünya Savaşı Sonrasında, CHP Hükümetlerinin Dış Politikaya Yönelik Propaganda Faaliyetleri (Amaçlar, Araçlar, Yönelişler' 30.07.2018
28 160121017 KEREM AY Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Bir Nasihatnâme Örneği Olarak Ali b. Mahmud’un Umûr-ı Ahvâl-i Sefer Adlı Eseri: Tahlil ve Metin” 30.07.2018
29 160121026 SUBHI ADAM ABDALLAH ADAM SUBHI ADAM ABDALLAH ADAM Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Cezayirli Ali Rıza Paşa (?-1876)” 01.08.2018
30 130121003 İHSAN EFE CİCİBAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR “Sultan I. Murad Devri Osmanlı Tarihi (1362-1389)” 09.08.2018
31 140121005 ESEN KÜÇÜKERDEBİL Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR Mevlana'nın Gözüyle XIII. Yüzyıl Anadolu'sunda Toplumsal Yaşam. 10.08.2018
32 130121018 BARIŞ CAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Hakkında Yapılan Çalışmaların Tahlili 16.08.2018
33 160121002 BETÜL KAHRAMAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Vakfiyesi Işığında Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa Külliyesi: Cami, Medrese, Türbe ve Çeşmesi” 30.01.2019
34 130121011 AIERKEN ADILIJIANG Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI "1908 Jön Türk Devrimi ile 1911 Çin Devriminin Karşılıklı Analizi" 05.02.2019
35 160121016 YAĞMUR ÇAKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN ‘’Vakfiyesi Işığında Hacı Selim Ağa’nın Sosyal ve Hayır Kurumları: Kütüphane, Mektep, Çeşmeler’’ 08.02.2019
36 150121009 MUHAMMED VERGİLİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi FATMA KAYTAZ "Atik Şikâyet Defteri (7 Numaralı H. 1081-1083/M. 1671-1672) Transkripsiyon-Değerlendirmesi’’ 13.02.2019
37 160121001 KÜBRA CEREN KURŞUN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR “Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs” 18.02.2019
38 150121001 TUBA İŞÇİMEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Cenâbî Mustafa’nın Dürr-i Meknûn’unda İlk Dönem İslâm Tarihi” 23.02.2019
39 130121008 FATMA ATASOY ÇALIŞKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR "Firdevsî-i Tavîl’in Hayât ü Memât Adlı Eseri: Tahlil ve Metin” 19.03.2019
40 131121005 SAMİ ARSLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Bilgiyi İstinsahla Çoğaltmak: Osmanlı İlim Kamuoyunda Bilginin Dolaşımı (İznik Medresesi-Süleymaniye Medreseleri Dönemi) 08.04.2019
41 160121008 YUNUS AKTI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Ahmet Nazif Efendi ve Nakibüleşraflara Dair Eseri: Riyâzu’n-Nukabâ-Tahlil ve Metin-” 12.07.2019
42 160121018 TAHSİN YILDIRIM Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Girit Serdarı Gazi Deli Hüseyin Paşa Hayatı, İcraatı ve Hayratı” 12.07.2019
43 150121015 ALKETA GJONI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI Debre Sancağı’nın İdari ve Demografik Yapısı (1839-1913) 16.07.2019
44 130121015 SEMANUR ERCAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ II. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyette Bir Hintli: Abdurrahman Peşâverî ve Faaliyetleri (1912-1925) 25.07.2019
45 150121006 MİNE ÖZTÜRK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. NURDAN ŞAFAK “Bir Çocuk ve Kadın Dergisi Olarak Ayine (1875-1876): Osmanlı Eğitim Tarihi Açısından Değerlendirilmesi” 06.09.2019
46 170121014 HÜLYA ARSLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK “Son Bostancıbaşı Defterine Göre Boğaziçi ve Haliç Sahilleri” 17.09.2019
47 160121014 AYŞENUR GÜLEN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR “Kudüs Ahalisi Surresi: Transkripsiyon ve Tahlil (1593-1623)” 04.10.2019
48 140121014 ABDUL NASIR RAHMANI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Kadızade Kebir b. Üveys’in Farsça Gazavât-ı Sultan Selim Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi” 18.10.2019
49 160121019 TALHA BURAK ÜNLÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “II. Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde İttihatçı Bir Fedai ve Milletvekili Atıf Kamçıl” 11.11.2019
50 160121015 BÜŞRA BULUT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Çok Partili Hayata Geçişte Devlet Adamlarının Görsel Temsilleri (1946-1960)” 20.11.2019
51 160121023 HAVVA YILMAZ NURCAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. NURDAN ŞAFAK “Terbiye Dergisi ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci” 21.11.2019
52 170121002 ERMAN BULUT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Kemâlü’l-Kâmil Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi” 17.02.2020
53 150121008 MELİS MANDIRA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “661 nolu (H.1130-1131 / M.1717-1718) Edirne Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi” 20.02.2020
54 170121010 ALİ CAN TEKİNAY Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Asker Anılarına Göre İkinci Dünya Savaşında Türkiye” 27.07.2020
55 180121008 HASAN FEVZİ BİLGİÇ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Kilisli Rifat BİLGE’nin Hayatı ve Fikirleri” 05.08.2020
56 170121001 ESRA KARADAĞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ
BEKİR CANTEMİR
“Modern Haritacılık Bilgisinin Osmanlı’ya Transferi (1776-1922)” 07.08.2020
57 170121004 BÜŞRA İNCE AYDIN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “II. Abdülhamid’in Filistin Emlaki: Bisan Çitfliği Örneği” 18.08.2020
 
Temel Eğitim Anabilim Dalı Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 170501005 HİLAL GÜŞTA ŞAHİN BAYRAKTAR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “60-72 Aylık Çocukların Bağlanma Durumları İle Yalnızlık ve Memnuniyetsizlik Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 25.03.2019
2 170501003 İSMAİL IŞIK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “6 Yaşında Bağlanma Durumları Güvenli ve Güvensiz Olarak Tespit Edilen Çocukların 19 Yaşında Sosyal Durumlarının İncelenmesi” 16.09.2019
3 170501010 IRMAK PARLAKYILDIZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “5-6 Yaş Çocuklarının İzlediği Çizgi Filmlerin Gerçeklik Durumlarının İncelenmesi” 16.01.2020
4 180501001 SEMİH UÇAR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimciler Dışındaki Diğer Personellerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” 13.03.2020
5 180501009 BEYTÜL IŞIK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Altı Yaş Çocuklarının Doğum Şekillerine ve Bedensel Temas Düzeylerine Göre Bağlanma Durumlarının İncelenmesi” 30.06.2020
6 180501004 GÜLFİDAN ŞAHİN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BELGİN PARLAKYILDIZ “Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Grupla Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi” 07.07.2020
 
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 110111001 MURAT DİNLER Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN Mehmet Zihni Efendi’nin Şerhu Teshili’t-Tahsil Adlı Eseri 18.06.2013
2 110111003 HASAN HÜSEYİN KARATAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. AHMET ALABALIK Ana Konuları Ekseninde Kalem Suresi ve Tefsiri 18.06.2013
3 110111007 ÖMER CİHANGİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. AHMET ALABALIK Konuları Açısından Yasin Suresinin Tefsiri 18.06.2013
4 110111009 MUHAMMED MEKKİ ARVAS Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN Salahi Abdullah Uşşaki’nin Risale-i Kudsiyye Tercümesinin Transkripsiyonu ve Tahlili 06.01.2014
5 120111004 ALİ RIZA AKGÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE Molla Hüsrev’in Dürerü’l- Hükkâm Adlı Eserinde Şafii Mezhebine İsnat Edilen Görüşlerin Tahkik ve Tahlili (İbadetler Bölümü) 18.06.2014
6 110111002 GÜLSÜM YAKAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE İslam Fıkhında İbadetlerde Kadına Tanınan Muafiyetler 21.07.2014
7 120111016 ABDERRAHMAN ETHMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Âmidî’nin “et-Tarikatû’s-sağira” adlı eserinin tahkiki(Taharet’ten Nikah’a Kadar) 13.01.2015
8 110111006 OSMAN ARSLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadislerde Hz. Peygamberi Sevmenin Gerekliliği” 18.05.2015
9 130111001 SABAHATTİN GÜMÜŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ Ana Konuları Ekseninde Ahkâf Sûresi’nin Tefsiri 28.07.2015
10 130111007 MUHAMMED YAVUZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ Olumsuz davranışlara verilen cevaplarla ilgili âyetlerin yorumu (Bakara-Mâide Sûreleri) 28.07.2015
11 120111001 SİNAN TUNÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY Cemaat ve Tefrika İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi 23.11.2015
12 130111002 MUSTAFA ORAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi ve Kifâyetü’l-Müntehî Şerhu Kifâyeti-l-Mübtedî Adlı Eserinin Tahkiki 05.01.2016
13 130111013 ERDEM ÖZYURT Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’ân-ı Kerîm’in Arap Yarımadasında ve Arapça Nâzil Olmasının Sebepleri” 19.07.2016
14 130111024 ŞERİF ÖMER AYRIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslâm Fıkhında Nikâh Şahitliği” 08.08.2016
15 140111010 ŞABAN ÖZTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Nahiv Terimlerinin Doğuşu ve Gelişimi (Hicri İlk İki Asır)” 01.09.2016
16 140111005 AHMET CAZIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ebu Sâid Muhammed el-Hâdimî’nin Kitabü’l-Mülahhas Mine’l-Meânî Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik)” 07.09.2016
17 140111007 ZİYA DURMUŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAR DEMİREL “Kadınlarla İlgili Müttefakun Aleyh Hadislerin Kur’an’a Aykırılığı İddiasının Değerlendirilmesi” 14.11.2016
18 130111020 ABDOULAYE TOURE Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslâmî Hayır Kurumları ve Dayandıkları Fıkhî Esaslar” 15.12.2016
19 140111006 SELİM GÜZEL Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Tâhâ Sûresinin Meânî İlmi Açısından Tahlili” 16.01.2017
20 120111018 MUHAMMED TURDI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT Şeyhul İslam İbn-i Kemal Paşa’nın Tefsiri (Meryem ve Taha Surelerinin) İnceleme ve Tahkiki 04.05.2017
21 130111003 RAMAZAN ÖGTEM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Abdülhayy El-Leknevî ve Et-Ta’liku’l-Mümecced Adlı Eserinin Değerlendirilmesi” 17.05.2017
22 140111008 ADEM ÖZSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Ebû Üseyd Mâlik b. Rebîa’nın Hayatı ve Rivayetleri” 17.05.2017
23 150111006 MUSTAFA KÖSEOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ebu Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît Adlı Eserinin Beyân İlmi Açısından Tahlili” 05.06.2017
24 150111017 MUHAMMED FATİH ERGEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Tevbe Sûresinin Meânî İlmi Açısından Tahlili” 05.06.2017
25 150111002 TUĞBA YILDIRIM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Eğitsel Oyun Yöntemi” 06.06.2017
26 150111005 MUHAMMED EMİN YILDIRIM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’ânı Kerîm’de İ’tirâzî Cümleler ve Meâllere Yansıması” 06.06.2017
27 150111015 SERKAN ÜNAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili İsimli Tefsirinde Tenkit Ettiği İlim Adamları İbn Sînâ ve Muhammed Abduh Örneği” 06.06.2017
28 150111008 NİHAT ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Ebu İshak eş-Şirazi’nin el-Lüma'  Adlı Eserinde Hanefilere İsnat Ettiği Görüşlerin Tahlili (İcma Bölümüne Kadar)” 15.09.2017
29 140111012 ABDUL QADİR NAZARİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Kur’an’da A’raf” 17.11.2017
30 150111014 IBRAHIM DOZIC Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ABDURRAHİM ALKIŞ “XX. Yüzyılda Bosna Hersek’te Tasavvufi Şahsiyetler ve Etkinlikleri” 15.05.2018
31 130111018 İHSAN ASFUR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hz. Peygamber’in Çocuklara Davranışı İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi” 06.06.2018
32 160111017 HALİL İBRAHİM YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kemâlpaşazâde’nin Esrâru’n-Nahv’i İle Birgivi’nin İzhâru’l-Esrâr’ının Mukâyesesi” 11.07.2018
33 160111006 MURAT KARAÇİZMELİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an’da Geçen Yusuf ve Musa Kıssalarının Benzer ve Farklı Yönlerİ” 13.07.2018
34 131111002 MURAT DİNLER Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ Ebussuûd Tefsirinde Müşkilü’l-Kurân 17.07.2018
35 150111003 ABDULKERİM AKSU Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Cevşen-i Kebir Duası’nın Sened ve Metin Yönünden İncelenmesi” 20.07.2018
36 150111007 FATİH AKPINAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Zeccâc’ın Meâni’l-Kur’an Adlı Eserinin Kıraat İlmi Açısından Tahlili” 23.07.2018
37 141111003 MUSTAFA ÖZSARAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı’da Devlet-Tekke İlişkileri (XIX. Yüzyıl) 31.07.2018
38 150111013 RAWAD ALMAZLOUM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ABDURRAHİM ALKIŞ ‘’Hişâm b. Hakem ve Tecsîm Hakkındaki Görüşleri’’ 02.08.2018
39 150111010 AWEL AHMEDE GELETU Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “İsra ve Kehf Sürelerinin Meânî İlmi Açısından Tahlili” 07.08.2018
40 120111005 CUMA ÖZTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “İmam Birgivî’nin ed-Dürrü’l-Yetîm Adlı Risâlesi (İnceleme ve Tahkik)” 27.09.2018
41 120111006 EKREM KÜÇÜK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Sahabenin Fazileti ile İlgili Kütüb-i Sitte Hadislerinin Değerlendirilmesi” 25.10.2018
42 130111019 ZAKARIA ORFALI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “İbrahim Hanif er-Rumi’nin Gayetü’l-Meram Kitabının Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi” 05.12.2018
43 131111007 MAHMOUD NOUREDDIN CHABBAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Nizamüddin Ömer b. Ali el-Merğinânî’nin Cevâhirü’l-Fıkh Adlı Eserinin Tahkiki” 23.01.2019
44 160111003 BÜŞRA ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “İbnü’l-Cevzi’nin ‘Zadü’l-Mesir’ Adlı Tefsirinin Kıraat İlmi Açısından Tahlili” 01.02.2019
45 131111001 ÜVEYS ATEŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE İslam Hukukunda Akitlerin Feshi ve Hukuki Sonuçları 12.02.2019
46 160111012 MUHAMMED CİBAVİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Türk ve Arap Toplumlarında Siyasi Edebi ve Kültürel Bir Figür Olarak Nasreddin Hoca” 01.03.2019
47 120111014 CEMAL TUTAR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an’da Geçen Meyveler,Sebzeler ve Zikredilme Sebepleri” 14.05.2019
48 160111005 MUSTAFA LEMSİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Muhammed B. Ahmed El-Gümülcinevi’nin Şerh-i Ebyât-i Nûniyye Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili” 10.07.2019
49 160111004 AYŞENUR YAREN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî Adlı Eserinin Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi” 19.07.2019
50 160111002 ZEHRA ÇOBAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Fıkhında Revatib Sünnetler” 19.07.2019
51 150111001 MUHAMMET ABDURRAHMAN TAŞBİLEK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “İbn Hamdân’ın Süâlât ve Fevâidü’l-Hâc Risâlelerinin Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi” 22.07.2019
52 130111010 RAHMİ KÜÇÜK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Cuma Namazı ve Zuhr-i Âhir Meselesi” 22.07.2019
53 160111013 YUSUP ATAEV Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Zekeriyya el-Ensari’nin Fethu’l-Vehhab Bişerhi Menheci’t-Tullâb Adlı Kitabın Kitabu’l-Bûyû’dan Kitabu’l-Ferâiz’e Kadar Olan Kısmının Tahkiki” 23.07.2019
54 120111011 AYŞEGÜL MURTEZA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Fesad Kavramının Akitler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri” 24.07.2019
55 150111011 ODIL KHAMIDOV Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Eşref Ali Tehanevî Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Eserleri ve Görüşleri” 02.08.2019
56 130111016 AYMEN MORTAÇ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından Silsiletü’l – Lisan’’ Ders Kitabının Değerlendirilmesi” 08.08.2019
57 160111009 ŞULE NUR AHISKA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Mâtürîdî’nin et- Tevhid Adlı Eseriyle Sâlimî’nin et-Temhîd Adlı Eserinin Mukayesesi İlâhiyyât Babı” 05.09.2019
58 160111007 SÜMEYYE ÇAYIR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Mehmed el-Medenî et-Trabzonî’nin el-Câmiul’l-A’zam fî Esmâi Nebiyyine’l-Mu’azzam Adlı Eserinin İnceleme ve Tahkiki” 24.09.2019
59 120111012 AKIBET AKSU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN "Asr-ı Saâdette Zikir Anlayışı" 10.10.2019
60 150111004 TOLGA ÇETİNKAYA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Harald Motzki’nin İslam Hukukunun Teşekkülüne Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi” 14.10.2019
61 140111003 ŞULE MERYEM KARAHÜSEYİNOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMAİL YİĞİT
KERİM BULADI
“Ahzâb Süresi Işığında Hz. Peygamber’in Aile Hayatı” 22.10.2019
62 120111019 ALAA MOHAMED AMIN ABDALLA ALAA MOHAMED AMIN ABDALLA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ali İmran ve Nisa Sürelerinde Harf-i Cerlerin Manaya Etkisi” 31.10.2019
63 151111003 HİDAYET ZERTÜRK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Ahkâm Âyetleri ve Tarihselcilik” 12.02.2020
64 131111009 ALFRED PIKU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Osmanlı Döneminde Arnavut Asıllı Müelliflerin Kuran İlimleri ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları” 13.02.2020
65 141111001 FATMA ÇETİN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN
Ebubekir SİFİL
“Küreselleşmenin Aile Üzerindeki Etkileri ve İslamî Perspektif” 18.03.2020
66 151111001 SABAHATTİN GÜMÜŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “İsnâaşeriyye Tefsir Geleneğinde İmâmetle İlişkilendirilen Âyetlerin Ahbârî ve Usulî Yorumu” 07.07.2020
67 180111012 EREN ÜÇKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadis Usûlünde Mu’dal Hadis” 05.08.2020
68 180111037 FEHIME GASHI JUSUFI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Kadınlarda Oruç İbadeti” 09.09.2020
 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Sıra Öğrenci No Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim Dalı Program Tez Danışmanı TZ Konu Mezuniyet Tarihi
1 110101009 TUĞBA SAĞLAMGÖNCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İkilemeler 28.05.2013
2 110101001 DEMET KOÇYİĞİT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Safahat’ta İnsanın Zaman, Mekân ve Eşya İle İlişkisi 07.06.2013
3 110101006 KÜBRA DEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Tevfik Fikretin Resmindeki Şiir,Şiirlerindeki Resim 17.06.2013
4 110101014 MELEK ÇETİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Gül İmgesi 17.06.2013
5 110101028 EMİNE DUMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY İbrahim Yıldırım'ın Kuş evinin Efendisi Romanında Dil ve Anlatım 17.06.2013
6 110101033 RAFET ŞİMŞEK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Halit Ziya’nın Fransız Edebiyatının Numune ve Tarihi Adlı Eseri ve Değeri 17.06.2013
7 110101012 DERYA ÖNGE Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN Klasik Türk Şiirdinde Haberleşme 18.06.2013
8 110101016 GÖZDE BÜKLÜM Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN Bâki, Nef’i ve Nedim’in Şiirlerinde İroni 18.06.2013
9 110101017 ELİF TURGUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN 16. Yüzyıla Ait Bir Şiir Mecmuasının İncelenmesi (1b-50a) 18.06.2013
10 110101024 MERVE OKUYUCU GÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Taşra ve Taşralılık 25.06.2013
11 110101026 BAHAR AVCI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Sezai Karakoç’un Şiirinde Anne ve Çocuk 25.06.2013
12 110101008 AYŞE NAMLI KÖĞÇE Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN Gölyaka Kasabası Ağzı Sözdizimi 27.06.2013
13 110101005 AYŞE KOÇAK IŞIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Modern Kentli İnsanın Bunalımları 28.06.2013
14 110101032 KADRİYE ALEV Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mustafa KUTLU’nun Hikayelerinde Dünya Algısı 28.06.2013
15 110101029 ELVAN SARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ Cahit ZARİFOĞLU’nun Nesirlerinde İnsan 26.11.2013
16 110101023 HÜSEYİN YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Modern Türk Hikayesine Mustafa KUTLU’nun Getirdikleri” 20.12.2013
17 110101007 TUĞBA KARACA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Coğrafya 20.12.2013
18 110101034 İLHAN SADIKOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Modern Türk Edebiyatı İçinde Nuri PAKDİL’in Edebiyat Dergisinin Yeri ve Rolü 20.12.2013
19 110101025 SAMET KARA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ Rasim Özdenören Hikâyesinde Toplumsal Değişimin İzleri 02.01.2014
20 110101013 NEVZAT BARUTÇU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN “Revâhî’nin Tenvîrü’l- Ebsâr İsimli Eserinin İncelemesi 17.01.2014
21 120101025 GAMZE MUTLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Ebuzziya Tevfik’in “Ne Edatı” İsimli Eseri ve Ne Edatı Üzerine Tartışmalar” 17.06.2014
22 120101026 RUKİYE KABADAYI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Bayburt Demirözü İlçesi Ağzı: Cümle Yapısı” 17.06.2014
23 120101022 ALİ ARIKMERT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN “Okumak” Kelimesi Üzerine İnceleme” 17.06.2014
24 110101004 ŞEYMA AYYILDIZ SÜMER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Yapı Kurucu Unsur Olarak Zaman” 24.06.2014
25 120101024 HATİCE ÇİÇEKLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Erdem Beyazıt’ın Şiirlerinde Din ve Metafizik 24.06.2014
26 121101006 GÜLSÜN NAKIBOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar” 10.02.2015
27 110101015 YUNUS MUCAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN Tanzimat'tan Bugüne Divan Şiiri Geleneğinde Yazılmış Na'tlerin İncelenmesi 10.02.2015
28 110101021 MURAT YANIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN “Neşati Divan’nda Sevgili Tipi’nin İncelenmesi” 10.02.2015
29 120101039 ŞERİFE ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Alâeddin Özdenören Hayatı-Sanatı-Eserleri” 31.03.2015
30 130101021 ABDURRAHİM ALİ URAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Hızırla Kırk Saat’in Kurgusal Yapısı 13.07.2015
31 120101028 HATİCE GÖKÇE AYDIN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Nurettin Topçu Düşüncesinin Mustafa KUTLU Hikayelerindeki Yansımaları 13.07.2015
32 110101010 ERCAN YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’de Güzel Algısı 28.07.2015
33 120101012 MEHPARE TUBA ACAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI XX. YY. Türk Romanında Engelli Karakterlerin “Küçük Ağa” ve “Köyün Kamburu” Romanları Çerçevesinde Değerlendirilmesi 28.07.2015
34 130101020 GÖNÜL YONAR ŞİŞMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI 2000 Sonrası Türk Edebiyatı’nda Konusunu Siyerden Alan Romanlar 28.07.2015
35 130101002 HARUN ALTUN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “ilk Farsça-Türkçe Sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı İnceleme ve Kelime Dizini” 27.08.2015
36 130101033 YOUNIS AHMED ADAM YAHYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA ÇİÇEKLER “Cebbârzâde Muhammed Ârif Bey ve Miftâhu Hazâini Rahmâniyye fî Memleketi Vücûdi’l-İnsâniyye Adlı Eseri ” 27.08.2015
37 130101016 SELİME TÜTÜNCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Halit Ziya Uşaklıgil’in Roman Kahramanlarında Hayat Tenkidi” 19.09.2015
38 120101030 SEZANUR ALTUNTAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Peygamber Kıssaları 28.01.2016
39 110101003 İSA KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “İkinci Yeni Şiirinde Aşk, Yalnızlık ve Ölüm Kavramlarının Görünümleri” 22.06.2016
40 130101012 HÜSEYİN NEBİ SAĞMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “İslami Duyarlılık Çerçevesinde Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Hikayeleri” 13.07.2016
41 130101034 SAIFELDIN GADALLA ELHABIB ABDALLA SAIFELDIN GADALLA ELHABIB ABDALLA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Tanzimat Döneminde Kullanılan Gramer Terimleri” 13.07.2016
42 130101036 KHALID KHATER MOHAMED ALI KHALID KHATER MOHAMED ALI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Sûdan Seyahâtnâmesi: Metin ve İnceleme” 13.07.2016
43 140101010 MERVE BURCU DİZDAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Riyâzât-ı Bedeniyye-i Tıbbiyye ve Tanzimat Dönemi Spor Terminolojisinin Oluşumu” 13.07.2016
44 120101027 ANIL ŞEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Mustafa KUTLU’nun Sinemaya Uyarlanmış Eserleri Üzerine Bir Araştırma” 13.07.2016
45 130101035 SULIMAN ABDALLAH Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Mehmet Âkif ve Abdullah et-Tayyib’in Şiirlerinde Geleneğin İhyası” 19.07.2016
46 130101017 ZEHRA GÜMÜŞKILIÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI
ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK
"Bahçe Dergisinin (1880-1881) Çocuk Edebiyatı ve Eğitimine Katkısı Bakımından İncelenmesi” 08.08.2016
47 130101022 SEVİM ZEHRA KAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Ahmet Efendi’nin Tercüme Yaklaşımı Çerçevesinde Letâif-i Rivâyât’taki Sosyal Kavramlar” 08.08.2016
48 130101010 NURAY AKKAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman Kahramanlarında Kaçış ve Sığınma” 08.08.2016
49 140101008 RANA SENANUR DOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Edebiyat Siteleri Çerçevesinde Sosyal Medya Edebiyatı 27.09.2016
50 121101008 MESUT KOÇAK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un Eserlerinde Coğrafya, Tarih, Medeniyet Düşüncesi 26.10.2016
51 130101013 MELİKE KILIÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Türk Romanında Flanör Düşüncenin Eleştirel İki Yorumu: Aylak Adam ve Ayaklar” 16.01.2017
52 130101014 TUĞBA DOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Nuri Pakdil’de Protest Tavır” 10.03.2017
53 130101023 ESRA BARALI DOĞRUL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Günümüz Mizah Dergilerinde Muhafazakârlığın Eleştirisi” 05.05.2017
54 140101013 ALIKHAN NURMAGOMEDOV Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN “Dağıstan Dillerinde (Kumukça, Avarca, Dargice) Arapça ve Farsça Unsurlar” 25.05.2017
55 140101006 HÜSEYİN TÜRKAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk Romanında Resmî İdeolojinin İronisi: Oğuz Atay Örneği” 31.05.2017
56 140101007 BERNA TERZİ ESKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Halid Ziya Uşaklıgil’in Roman Kahramanlarında Kültürel ve Ahlaki Bocalama” 31.05.2017
57 130101011 HAMDİ İLHAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL 'Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası - Varak 108B-123A (İnceleme - Metin - Nesre Çeviri)' 09.06.2017
58 150101002 DERYA GÜLLÜK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “İktidar-Dil İlişkisi Bağlamında Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanı Üzerine Bir İnceleme” 28.07.2017
59 121101003 BEKİR HERGÜNER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI 2000 Sonrası Türk Öykücülüğünde İnsan, İnanç ve Kent İlişkileri 13.09.2017
60 131101003 YUNUS EMRE ÖZSARAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980-2000 Arası Türk Hikayesi ve Toplumsal Değişim” 13.09.2017
61 120101023 İSMET KARAGÖL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN “Fehim-i Kadim Divânı’ında Beyân ve Bedî Sanatları” 04.12.2017
62 150101023 NECLA DURMUŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Rasim Özdenören’in Hikayelerinde Tasavvuf” 23.02.2018
63 131101001 DEMET KOÇYİĞİT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Türk Edebiyatında Oksidentalist Tavır: Ahmet Midhat Efendi ve Gaspıralı İsmail Örneği” 26.02.2018
64 150101007 FATMA ZÜHEYRA AKAGÜNDÜZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Son Dönem Romanında Dini Çizgiyi Benimsemiş Yazarların Roman Karakterlerinin Protest Tavrı” 26.02.2018
65 140101011 RUMEYSA CANSEVER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Sezai Karakoç Şiirlerinde Gelecek Tasavvuru” 28.02.2018
66 150101016 AHMET EŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun Şiirlerindeki Ortak Temaların Mukayesesi” 08.03.2018
67 150101019 ALİ ARSLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Behçet Necatigil ve Divan Şiiri Geleneği” 23.03.2018
68 121101007 RAMAZAN ENSER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geleneğin Tezahür Odakları Olarak İnsan, Zaman ve Mekan” 30.03.2018
69 160101021 MUHAMMED JAKUPI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Makedonya ve Kosova Türk Çocuk Şiirinde Evrensel Değerler” 05.06.2018
70 160101001 EMİNE NESLİHAN ÖRSDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Suyolcuzâde Ahmed Nehrî Dîvânı” 06.07.2018
71 160101008 RABİA SÖZER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Emnî Burnaz Mehmed Ağa Dîvânı” 06.07.2018
72 150101009 SEVGİ DEMİRCİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Necip Fazıl Kısakürek’in Edebi Eserlerinde Poetik Cedel” 10.07.2018
73 150101004 MERYEM OLCAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 No’lu Şiir Mecmuası (Varak 170a-184b) Metin-İnceleme-Nesre Çeviri” 10.07.2018
74 150101001 FATMA FEYZA NUR DEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Halime Toros Öyküsünde Toplumsal Cinsiyet Algısı” 13.07.2018
75 150101003 RECEP HİSAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Edebiyatında Padişah ve Şehzade Mersiyeleri” 13.07.2018
76 160101020 BÜŞRA ARSLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN “Yaz-Filinin Tarihi Gelişim Süreci” 13.07.2018
77 160101004 BETÜL ÜNLÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Modern Türk Şiirinde Kudüs” 23.07.2018
78 140101009 SEZEN AMET Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL Hüseyin SU'   nun hikayeleri ve hikaye hakkındaki görüşleri 30.07.2018
79 120101032 ABDÜSSAMED BİLGİLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Mavera Edebiyat Dergisi’nde Sosyal-Siyasi Düşünce ve Coğrafya” 08.08.2018
80 150101026 HATİCE ER ŞENSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nurosmaniye Kütüphanesi 4957 nolu Şiir Mecmuası (vr. 153b-169b) Metin İnceleme-Nesre Çeviri” 10.08.2018
81 140101002 NEFİSE KURUM Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ Türk Edebiyatında Mesnevilerde Mesnevi Dışı Nazım Şekilleri (15. Yüzyıla kadar) 10.09.2018
82 140101005 ŞERİFE SARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuru Osmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 123b-138a) İnceleme-Metin-Nesre Çeviri" 10.10.2018
83 160101012 AYŞE PİLANCI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Mehmed Âkif’e Dair Yazılmış Eserlerdeki Değerlendirmeler” 22.10.2018
84 141101001 NERMA ZAIMOVIC Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUSA DUMAN “Şifâ'ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr (Metin ve Dil Özellikleri)” 06.11.2018
85 160101007 FERİDE KURNAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Nasuh Nevâlî’nin ‘Çeşme-i Hayât’ Adlı Nasihatnâmesi (İnceleme-Metin-Sözlük)” 17.12.2018
86 150101012 MERVE GÜLER DELİBAŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ "Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Gelenek ve Din Anlayışı’’ 26.02.2019
87 110101027 ÇİĞDEM KÜLÜNK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 93a-110b) (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)” 28.02.2019
88 160101003 HATİCE KÜBRA GÜRER Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Eşya” 29.03.2019
89 160101011 SÜMEYRA BOZKURT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat” 08.04.2019
90 150101011 İFFETNUR MEŞE Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuruosmaniye Kütüphane 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 185a-199b) Metin-İnceleme-Nesre Çeviri” 25.06.2019
91 160101018 ŞEYMA SUBAŞI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Cahit Zarifoğlu Şiirinde İyilik ve Kötülük İmgeleri” 28.06.2019
92 170101001 AYŞE KÜBRA BİLGİN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Klasik Türk Edebiyatı Mesnevilerinde Bir Sağaltım Olarak İbadetler (XV. Yüzyıla Kadar)” 09.07.2019
93 160101005 MERVE MANTICI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Durali Yılmaz’ın Romanlarında Kahraman-Mekan İlişkisi” 09.07.2019
94 170101007 SULTAN CEYLAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Fatih Sultan Mehmet Devri Şairlerinin Gözünde Fatih” 09.07.2019
95 170101008 DİLA AKÇAY Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Halvetî Muhyî’nin Sürûr-Efzâ Adlı Mesnevîsi” 11.07.2019
96 170101024 HÜSEYİN YILMAZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN “Türk Edebiyatında Manzum Menasik-i Hac Tercümeleri Ve Amiki’nin Fütühül’l-Harameyn Tercümesi (Metin İnceleme Ve Çeviri Yazısı) 12.07.2019
97 141101002 SAMET KARA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Günümüz Türk Romanında Osmanlı Tarihine Bakış Açısı (1990-2000)” 19.07.2019
98 150101024 SÜMEYYE BULUT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ
YILMAZ DAŞCIOĞLU
“Cemal Şakar’ın Öykülerinde Yapı ve Tema” 23.08.2019
99 160101002 ECEMNUR TOPCU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Garip-nâme Hikâyelerinin Tasnifi ve Hikâye Konularının Birbirleriyle Olan İlişkisi” 11.10.2019
100 151101001 ABDURRAHİM ALİ URAL Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk Hikayeciliğinde Anlatıcı-Okur İlişkileri (Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu Örnekleri)" 18.10.2019
101 120101029 SARE CANBAZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Güray Süngü’nün Eserlerinde Erilliğin Görünümleri” 20.11.2019
102 160101015 EDİP ÇELİK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hüdaî Efendi Koleksiyonu 1313 Numaralı Şiir Mecmuasının Edebiyat Tarihindeki Yeri” 10.02.2020
103 160101024 SHUKRIJE KJAHJA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Millet ve Milliyetçilik Kavramları Etrafında Mehmet Akif’in Eseri ve Arnavut Aydınlarının Yorumları” 28.02.2020
104 170101006 AHMET ÖZKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Geleneksel Anlatı Tiplerinin Popüler Romanlardaki Dönüşümü: Wattpad Örneği” 16.07.2020
105 151101002 REDA MOHAMMED ABDELGFAR AHMED HAMADA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk ve Arap Edebiyatlarında Toplumcu ve Gerçekçi Fikrin Yansımaları/Erdem Beyazıt ve Emel Dunkul Örnekleri” 29.07.2020
106 180101007 MÜNEVVER HİLAL ONUR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK "Şair Rızâ Dîvânı (İnceleme-Metin)" 29.07.2020
107 160101019 SEDA YILMAZ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ
FİKRET TURAN
“Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Okçuluk ve Atçılık Mecmuası (Hüsrev Paşa 816) Metin ve Gramer İncelemesi” 04.08.2020
108 170101009 BURAK KOÇ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “XVII. Yüzyıl Osmanlı Şairlerinin Divanlarında (Nâbî, Sâbit, Sâbir Pârsâ, Rehayi, Kâmî) Osmanlı- Rus Savaşlarının Görünümü” 05.08.2020
109 170101005 SÜMEYYE SEVİM AHİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Ulusal Kimliğin İnşası Sürecinde Çocuk Edebiyatı Faaliyetleri (1923-1940)” 05.08.2020
110 180101003 ASEL DİLAN VURAK Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY "Mustafa KUTLU'nun Hikayelerinde Aile Hayatı" 20.08.2020


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi