FSMVÜ | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Devam Eden Tezler

Bu sayfa 19.09.2020 tarihinde güncellenmiştir
Lisansüstü Aktif Öğrenci Sayısı
Anabilim/ Anasanat Dalı Program Sayı  
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktora 4
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 27
Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans 26
İslam Bilim Tarihi Doktora 16
Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 14
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 5
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 12
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 12
Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) 17
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans 66
Grafik Tasarım Anasanat Dalı Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans 15
İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 22
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 23
Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 18
Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 30
Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans 75
Mimarlık (Doktora) 40
Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans 9
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 59
Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 21
Psikoloji Klinik Psikoloji (YL) Tezli 29
Klinik Psikoloji (YL) Tezsiz 17
Klinik Psikoloji Doktora 26
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 33
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 11
Tarih Tarih (Doktora) 28
Tarih Tezli Yüksek Lisans 40
Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 30
Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) 30
Temel İslam Bilimleri Arapça (Doktora) 12
Temel İslam Bilimleri Arapça Tezli Yüksek Lisans 21
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans 55
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) 41
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans 63
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli YL 28
  GENEL TOPLAM 975
 
Lisansüstü Devam eden Tezler
 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170221004 ESME GÜL TOPRAK Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Kelime Vektör Gösterim Tekniklerinin (Word Embeddings) Derin Öğrenme Ağlarında Metin Sınıflandırmaya Etkileri”
2 170221007 EMRE MACUR Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “Makine Öğrenmesinde Parametre Optimizasyonu ve Öznitelik Seçimi için Karşıt Tabanlı Parçacık Sürü Optimizasyonu”
3 170221010 ULAŞ DEMİRCİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Sezgisel Algoritmalar Kullanarak Derin Öğrenme Ağlarında Performans İyileştirilmesi”
4 180221002 OĞUZHAN OKTAY BÜYÜK Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Derin Öğrenme Teknikleriyle Yazılım Kod Kalitesi Analiz ve iyileştirme Öneri Sistemi Geliştirilmesi”
5 180221004 NAZİF KANÇ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “Öznitelik Seçimi İçin Çoklu-Ebeveyn Çaprazlama Operatörlerinin Genetik Algoritma İçinde Kullanılması ve Performanslarının Karşılaştırılması”
6 180221008 YAHYA BİLİR Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “Evrimsel Tabanlı Kolektif Öğrenme Sistemleri Kullanarak Saldırı Tespit Sistemleri Tasarımı”
7 180221016 YUSUF ÖZDEMİR Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Kullanıcı ve Öğe Temelli Yöntemlerin Birlikte Kullanıldığı İşbirlikçi Filtreleme Tekniği Geliştirilmesi”
 
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170141001 ZEKİ SEZER GÜNGÖR Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ELİF BAGA “Abdulkadir b. Ali el-Sehâvi’nin “Muhtasar fi İlm el-Hisâb Adlı Matemetik Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi”
2 170141002 ESRA BELGELİ Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İbn Sina ve Aristoteles Fiziğinin Hareket Teorisi Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”“İbn Sina ve Aristoteles Fiziğinin Hareket Teorisi Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”
3 170141004 SÜMEYYE DIDIC Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İbn Sina’nın Kelam Atomculuğuna Getirdiği Eleştirileri”
4 180141001 MERVE MUTLU Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İslam Medeniyeti’ndeki Astronomide Merkür Sorunu (11-16. yy.)”
5 180141002 MEHMET YILDIZ Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ATİLLA BİR "El-Bîrûnî'nin Kitâbü't-Tahdîd Eserindeki Enlem ve tutulum Eğiminin Belirlenmesi Bölümlerinin Çeviri, Yorum ve Analizi"
6 180141004 SELİN TOPRAK Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İbnü’l Heysem ve Aristoteles’in Mekan Kuramlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi ve İbnü’l Heysem’in Mekan Kuramının Descartes ve Leibniz’e Etkisi”
7 180141008 ELİF NUR ÖNDER Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “Hayatîzâde’nin İllet-i Merakiyye ve Sevdâ-yı Merakiyye Risalelerinin Klasik Tıptaki Ahlât’ı Erbaa Düşüncesine göre İncelenmesi ve Transkripsiyonlu Metni”
 
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 160231001 YASEMİN KARADANA Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HAYDAR ÖZKAN “Tele-EKG Cihazı ile Akıllı Sistem Uygulaması”
 
Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 141301002 HAMİDE NUR ÖZSOY Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Geleneksel Sanatlarda Kullanılan Bitkisel Motiflerin Tarihçesi”
2 151301002 ZALİHA PEÇE Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Osmanlı Minyatürlerinde Kanuni Sultan Süleyman İmgesi”
3 151301003 SHADY EID Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Kalkaşandi’nin Subhu’l-A’şa Adlı Eserinin Hat Sanatı Bakımından Değerlendirme”
4 161301001 AHMED LAMEN ZAEDİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hat Sanatında İstif”
5 161301003 TARANA MAMMADOVA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Erzurum Şenkaya Dokumalarıyla Azerbaycan Karabağ Dokumalarının Karşılaştırılması ve Güncel Öneriler”
6 171301001 LALE YILDIR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ "Topkapı Sarayı'ndaki Su Mimarisiyle İlgili Yapıların Taş Tezyinatının Desen ve Sembolizm Yönünden İncelenmesi"
7 181301001 SUMEYYE ZEHRA SARIHAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Trabzon Keşan Bez Dokuması”
8 181301002 TUBA SU Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hat Sanatında Şeyh Ekolü Müntesiblerinin Mushaf Kitabetine Getirdikleri”
9 181301003 NEVRA BAYINDIR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “İstanbul Türbelerinde Sanduka Örtüleri”
10 181301005 YASEMİN SÖNMEZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Osmanlı Yazmalarında Hat Istılahları”
11 181301030 SOHRAB NIAZI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Sasani Dokuma Sanatı”
12 130301026 ZEYNEP KEVSER DEMİREL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH DENLİ “Atatürk Kitaplığı’nda Bulunan Yazma Eserlerin Tezhip Sanatı Açısından Tasnifi”
13 160301018 SIDDI ZÜBEYDE ATAN BÜLBÜL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH DENLİ “Bursa Yeşil Camii Taş Tezyinatı”
14 170301002 AYSUN SAVAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH DENLİ “Klasik Usûlde Kur’an-ı Kerim Tezhipleme Çalışması”
15 170301003 BETUL SAYIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hat Sanatı’nda Müsenna”
16 170301004 RABİYA HİLAL AKKAFA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Sarılma ve Hurde Rumî Çeşitlemeleri” (Eser Metni)
17 170301005 SİMANUR UZUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Rûmi Motifi Çeşitlemeleri” (Eser Metni)
18 170301006 HİLAL YILDIZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS “S.K. 376 Env. No.lu Nizamî Hamsesi Minyatürlerinin Teknik ve Uygulama Açısından İncelenmesi ”
19 170301008 SEVDA ÇALIŞKAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Sirkeci Postanesi Çinilerinin İrdelenmesi”
20 170301009 GÜLMİSAL GÖLEBATMAZ ESLEK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Çin Porseleni ve Türk Çini Sanatında Mavi – Beyaz”
21 170301010 SÜMEYRA DURSUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Şefik Bey’in Eserleri”
22 170301013 FATMA BETÜL ECEVİŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ "TSMK 913 No'lu Şeyh Hamdullah Mushaf-I Şerif'inin Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
23 170301016 BAHRİYE ÇOLAK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “TSMK 913 Env. No.lu Şeyh Hamdullah Mushafı’nınTezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
24 170301017 AYTU ÇEBİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Keçeleştirme Tekniğiyle Oluşturulan Geleneksel Tekstiller ve Yeni Uygulamalar”
25 170301018 SÜMEYYE COŞKUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Prof. Dr. Ali ALPARSLAN Hayatı ve Eserleri"
26 170301020 MİKDAT KASAP Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Kâtipzâde Mehmed Refîî Efendi”
27 180301003 MÜEYYET ADAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Türk Cild Sanatında II. Bayezid Dönemi”
28 180301004 HALİME GÖKTÜRK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS “Celâl ü Cemâl Mesnevisi (Box 510, SE 751 20 Uppsala) Minyatürlerinin Analizi”
29 180301005 ZEYNEP SİNCER Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL "Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi III. Murad Has Odası Süslemelerinin İncelenmesi"
30 180301007 SİBEL FAYDA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “TİEM’de Bulunan 487 Numaralı Abdullah-ı Sayrafi’nin Yazdığı Kur’an-Kerim’in Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi”
31 180301008 AYŞE YALÇIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “TSMK Hırka-i Saâdet 5 No’lu Karahisârî Mushafı’nın Hat Sanatı Yönünden İncelenmesi”
32 180301009 NESLİHAN KAÇMAZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Hilâl Nâcî ve Tuhfetu Üli’l-Elbâb fî Sınâati’l-Hat ve’l-Kitâb Adlı Risâlesi”
33 180301010 MÜZEYYEN NİDA ÖZBENİM Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Sivas Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi ‘nin Rumi Motifi Desen Analizlerinin Yapılarak Yeniden Yorumlanması”
34 180301012 MERVE KARLI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS "Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 4321 Envanter Numaralı Hadikatü's Süeda Yazması Minyatürlerinin Analizi"
35 180301013 KÜBRA ERSAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "Üsküdar'daki Çeşme ve Sebil Kitabeleri"
36 180301014 EMİNE AYDIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Fazıl Ahmet Paşa 00008 Envanter Numaralı Mushafın Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
37 180301018 EMİN TIRYAK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Selçuklu Yıldız Formlu Çinilerinde Kuş Motifleri”
38 180301020 ESRA TEKİN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "Türk Celî Hattatlığında Hz. Peygamber (S.A.V)"
39 180301021 HASAN YAYLA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "İstanbul Okmeydanı'nda Bulunan Menzil Kitabelerinde Hat"
40 180301023 NECLA YILMAZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Etnolog Sabiha Tansuğ Hayatı, Türkmen Giyimi ve Başlıkları Konusundaki Araştırmaları ve Koleksiyonun İncelenmesi”
41 180301025 SONGÜL SÜMEN AK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “15.YY Baysungur Dönemi Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
42 180301026 KADRİYE TUNÇ KARAKAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS “TSMK H. 1523 No’lu Hünernâme Minyatürlerinde Mimarî Süsleme Unsurları”
43 180301027 EMİNE ESRA GÖNCÜOĞLU Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Hamit Aytaç’ın İstanbul Camilerindeki Yazıları”
 
İç Mimarlık Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170251001 HİLAL TANDIROĞLU DOĞAN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK “Anaokulu İç Mekan Tasarımında, Sürdürülebilir Tasarım Olgusunun İncelenmesi”
2 170251002 BEYZA HANEDAR İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEÇİL ŞATIR “İç Mekanda Malzeme Seçim Kriterleri ve Önerileri”
3 170251003 ESRA ÜNLÜTÜRK İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK
HASAN FIRAT DİKER
“İç Mekanda Renk”
4 170251004 EVREN CAN DURSUN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “İç Mimarlıkta Malzeme Tedarik Zinciri Yönetimi ve Yüklenicilerin Uygulama İş Akışı Programlarının Düzenlenmesinde Bir Yöntem Önerisi”
5 180251001 ENES YILDIZ İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ASLI AĞIRBAŞ "İç Mekan Işık ve Akustik Performansına Süslemelerin Etkisi"
6 180251002 MELEK BAYRAK İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK “Türk Sinemasında Aile Temasının Ev ve İç Mekân Üzerinden Okunması”
7 180251003 AZRA MİNA ÇUBUK İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUALLA YILDIZ “Kurumsal Kimliğin Mekan Organizasyonu ve Biçimlenişine Etkisi”
8 180251005 ZEYNEP CANAN KARAGÖZ İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUALLA YILDIZ “Evrensel Tasarım İlkeleri Kapsamında Kültür Merkezlerinin Analizi”
9 180251050 GÜLPERİ ARSLAN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK “Barınma İhtiyacı ve Nitelikli İç Mekan Arayışına Yeni Bir Çözüm Önerisi “Tiny House” ve Bu Kavramın Sürdürülebilir Doğa Üzerinden Kullanım Önerisi”
 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170241001 VELİ TOSUN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ “Binalarda Deprem, Sabit Yük ve Hareketli Yüklerden Oluşan Eksenel Kuvvetlerin Oranının Tespiti (Büro ve Konut Binaları)”
2 170241004 ONUR NEGİZ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CENK AKSOYLAR “Balastsız Hat Üst Yapısı Tasarım Yöntemlerinin İncelenmesi”
3 170241009 RAMAZAN AYDIN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CENK AKSOYLAR “Çevrimsel Davranışta Dayanım ve Rijitlik Azalmasının Deprem Davranışına Etkisi”
4 170241010 AYŞE NUR YAVAŞ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Yığma Yapıların Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi”
5 180241002 MÜCAHİT ARIN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde Yüksek Bina Tasarım Kuralları ve Örnekler”
6 180241003 ABDULLAH BURAK ULUDAĞ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Verilen Yükseklik Sınırına Göre Tasarım Kurallarının Örneklerle Karşılaştırılmalı İncelenmesi”
7 180241004 AHMET CİHAN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ
ALİ RUZİ ÖZUYGUR
“40 Katlı Betonarme Binanın TBDY 2018’e göre Tasarım, Analizi ve Karşılaştırması”
8 180241050 ABDULLAH ÖZKAN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ “Kârgir Duvarların Güçlendirilmesinde Kullanılan Tekstil Donatılı Kireç Harçlarının Tek Eksenli Çekme Kuvveti Etkisindeki Davranışı”
9 180241051 İBRAHİM ETHEM AYDOĞAN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ
ALİ RUZİ ÖZUYGUR
“50 Katlı Betonarme Yüksek Binanın TDBY 2018 ve DBYBHY 2007’ye Göre Tasarım ve Analizi”
10 180241054 CANSEL ÇELİK ORAL İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NİHAN DOĞRAMACI AKSOYLAR “2016 Çelik Yönetmeliği’ne Göre Birleşim Tasarlanması ve Diğer Ülke Yönetmelikleriyle Karşılaştırılması”
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170151003 HİKMET SALİH USUL Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MEHMET SİNAN KILIÇOĞLU “1982 Anayasasına Göre “Sözleşme Hakkı ve Girişim Özgürlüğü”
2 170151007 SAADET YURDÜRÜN Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NAİM DEMİREL “Kuzey Suriye’de Kamu Hizmetlerinin Yabancı Devletler Tarafından Gerçekleştirilmesinin Uluslararası Hukuka Göre Değerlendirilmesi”
3 170151008 MUSTAFA CAN ÖZDEMİR Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSMAİL KILLIOĞLU “Hugo Grotius ve John Locke’da Doğal Hukûk Öğretisi”
4 180151007 NECMETTİN YAZICI Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MURAT BALCI “Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları (TCK. M. 243-244 ve 245)”
5 YU170151037 MARYAM PANA Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MEHMET SİNAN KILIÇOĞLU "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Rusya Federasyonu Anayasasında Cumhurbaşkanlarının yetki ve statüsü"
 
Mimarlık Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170203005 ULVİYE ŞENTÜRK Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “İstanbul İli, Fatih İlçesi, 137 Ada 17 Parsel’de Yer Alan Ahşap Yapının Rölövesinin Hazırlanması ve Koruma Açısından İşlevlendirilmesi”
2 170203008 GÜLİZAR YAŞAR Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Osmanlı Belgeleri Işığında 19. yy. İstanbul’unda Rum Cemaati Tamirleri”
3 170203009 MERVE SUDAGEZEN ÇİL Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Bir Kent Monografisi: Mudanya”
4 170203011 SEMİH FURKAN KARAHAN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Haliç Tersanesinin Yapısal ve Kentsel Bağlamda İncelenmesi Çevre Dokusu Yüksek Lisansa İlişkisi, İşlevlendirilmesi Projelerin Değerlendirilmesi ve Koruma Önerileri”
5 170203015 MELEK ORDU Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Kapsamında Ayazmalar ve Su Kültürünün Değerlendirilmesi”
6 170203016 ERMAN GEZ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Eyüp Sultan İlçesi Nişanca Mahallesi’nin Tarihsel ve Kültürel Gelişimi”
7 170203017 RAMAZAN ŞAPOĞLU Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Yüksek Mimar Cahide Tamer AKSEL’in Korumaya Katkıları”
8 180203003 ARZU ULAŞ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Osmanlı Belgeleri Işığında İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesi Yeraltı Yapılarının İncelenmesi"
9 180203004 HÜSEYİN ÇELEBİ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kültürel Mirasın Korunmasında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının İşleyişleri; Hollanda ve Belarus Örnekleri ile Karşılaştırılması”
10 180203006 MUHAMMET DALDİKEN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kültürel Mirasın Korunmasına Katılımcı ve Teknolojik Bir Model Önerisi”
11 180203007 FARUK YILDIRIM Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Yerebatan Sarnıcı Restorasyon Aşamaları ve Koruma Süreci”
12 180203030 JM VIVI VIOLINA Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC "Endonezya'daki Toba Gölü Kültürel Peyzajının Bir Parçası Olarak Tarihi Köy Huta Siallagan'ın Miras Yönetimi ve Koruma Sorunları"
13 180203050 ELİFNUR DEDE Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ "Galata Mevlevihanesi Müzesi'nin Somut ve Somut olmayan Kültürel Miras Açısından Değerlendirilmesi"
14 180203051 RUMEYSA YILDIZ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN "Hassa Baş Mimarı Mehmed Tâhir Ağa'nın Çalışmalarının Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Değerlendirilmesi"
15 YU170203018 MAHMOUD SAQR ELSAYED SAQR Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Farklı Stabilizatörlerle Üretilmiş Sıkıştırılmış Kerpiç Blokların Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma”
16 170211005 AHMET RAUF BAĞ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Safranbolu Kileciler Konağı Koruma Projesi”
17 170211011 FATMA UĞUR KUL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “18.Yüzyıl İstanbul Sivil Mimarlığından Bir Örnek: Kavafyan Konağı’nda Kullanılan Yapım Teknikleri”
18 170211012 ASİLE YAMAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Topkapı Sarayı’nın III. Avlusundaki Yapısal Dönüşümler”
19 170211013 MUHAMMET UBEYDULLAH ÇELİK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Geleneksel Diyarbakır Evleri Koruma Sorunları: Dabanoğlu Mahallesi 36 Pafta 169 Ada 9 Parseldeki Taş Yapı Restorasyon Önerisi”
20 170211014 AHMET EMİN UYAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Safranbolu Bağlar Erbaklar Evi Restorasyon Projesi”
21 170211015 YÜSRA KAYA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Rize Çamlıhemşin İlçesi “Sarıoğlu Konağı” Restorasyon Önerisi”
22 170211016 NURİ ALTUNBAŞ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “19. Yy. Dönemi Osmanlı Karakol Yapıları ve Harbiye Karakol Binası Koruma Önerisi”
23 170211018 KÜBRA KARACA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Tekirdağ Uçmakdere Köyü Kentsel Sit Alanı Koruma Önerisi”
24 170211019 FATİH AYGÜL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Molu Köyü 81 No’lu Konut Restorasyon Projesi”
25 170211020 İBRAHİM İDEMEN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC “Şanlıurfa Bıçakçı Mah. 358 Ada 9 Parseldeki Tarihi Konağın Koruma Sorunları ve Restorasyon Önerisi”
26 170211023 ORHAN YILDIRIM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Sur-i Sultaninin Sahil Kıyısındaki Yapısal Dönüşümleri Üzerine Bir İnceleme”
27 170211025 EDA ERKAPTAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Nevşehir İli, Göreme İlçesi Kentsel Sit Koruma Önerisi”
28 170211028 SEDA NUR AVCI Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Samatya Semti, Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi, Ada Ölçeğinde Cephe Rehabilitasyonu ve Koruma Önerileri”
29 170211031 MUSA EKŞİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Çekmeköy, Alemdağ Mahallesi, 425 Ada, 2 Parseldeki Tarihi Binanın Koruma Önerisi”
30 180211001 MERVE AYDOĞDU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN "Yöresel Mimarinin ve Kırsal Dokunun Korunması: Konya Emen Mahallesi Örneği"
31 180211002 HİLAL VAROL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Türkiye’de Kirecin Üretim Süreci ve Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma”
32 180211003 SELCAN BAYRAM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Raziye Sultan Kervansarayı Restorasyon Projesi ve Selçuklu Dönemi Kervansaraylarında Devşirme Malzeme Kullanımı”
33 180211004 FATMA KARABULUT Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Süleymaniye Dünya Miras Alanı’nın Üstün Evrensel Değeri”
34 180211005 ESRA SAĞLAM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Koruma ve Restorasyon İlkeleri Bağlamında Çağdaş Müdahaleler ve Kasımpaşa Baruthane Örneği”
35 180211006 GÖNÜL ÇELİK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “1900-1923 Yılları Arası İstanbul’daki Osmanlı Eklektik Camilerinin Değerlendirilmesi”
36 180211007 İREM SAÇAR Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Türkiye’de Geleneksel Tuğla Üretimi ve Koruma Uygulamalarında Kullanılabilirliği”
37 180211008 AYŞE NUR ÖZKARA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Topkapı Sarayı Haremindeki Cariyeler Taşlığının Yüzyıllar İçerisinde Yapısal ve Dekoratif Dönüşümünün İrdelenmesi"
38 180211009 MERVE KOCAGÖZOĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Milli Saraylar Kapsamındaki Tarihi Yapılar için Koruma Yönetim Planı Önerisi”
39 180211012 FATİH YASİN KÖROĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Restorasyon Kapsamında Görsel Kaynak ve Belgelerin Kullanım Olanaklarının İstanbul-Suriçi Ölçeğinde İrdelenmesi”
40 180211014 FATİH VOLKAN TOKMAK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı Haremindeki Hünkar Sofası ve Çevre Yapılarının Yüzyıllar İçerisindeki Yapısal ve Dekoratif Dönüşümünün İrdelenmesi”
41 180211015 MERVE ABALIOĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Fatih İlçesi, 2175 ada 3 Parselde Yer Alan Konutun Restorasyon Projesi”
42 180211016 SENEM ÖZEL CAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “1939 Depremi sonrasında Erzincan’da Konut: GURME EVLER”
43 180211017 FURKAN AL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Topkapı Sarayı’ndaki Kitabelerin Belgelenmesi ve Koruma Önerileri”
44 180211018 NURHAN ŞEDAL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Topkapı Sarayı Harem Yapılarından Kara Ağalar Koğuşunun Tarihi Dönüşümü, Onarımlar ve Korunması”
45 180211019 BÜŞRA NUR YILMAZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Balat Semti Sosyal-Fiziki Doku Değişimi ve 2251 Ada, 9 Parsel’de Bulunan Konuta İlişkin Koruma Önerisi”
46 180211020 KÜBRA SARIÇAMLIK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Doğal Taş Koruma Uygulamalarında Su İticelerin Etkileri”
47 180211021 ADEM CANBAY Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC
ÖMER DABANLI
“Isparta Ahmed Hüsrev Efendi Konağı Koruma Projesi”
48 180211024 ÖYKÜ ÖZCAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Surp Yerrortutyun Katolik Ermeni Kilisesi Restorasyon Projesi Önerisi”
49 180211025 AYBÜKE ÜRKMEZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı Haremindeki Valide Taşlığı ve İkballer Taşlığı’nın Yüzyıllar İçerisinde Yapısal ve Dekoratif Dönüşümünün İrdelenmesi”
50 180211028 SERRA KIZMAZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Zonguldak İli Ereğli İlçesi, 1 Pafta, 158 Ada, 4 Parselde Yer Alan Sivil Mimarlık Yapısı Restorasyon Projesi”
51 180211031 SAADET ÇAKIR Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Fatih İlçesi, 2175 ada 2 parseldeki 1. Milli Mimari Dönemi Konut ve Çevresinin Korunması İçin Öneriler”
52 180211036 YASER ERİM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC “Mersin Toros Dağlarındaki Belenkeşlik, Gözne, Kızlar, Sinap ve Çandır Kalelerinin Kırsal Turizme Kazandırılması”
53 131201004 CAHİDE NUR ÖZDEMİR Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “UNESCO Dünya Miras Alanları Bağlamında Süleymaniye Bölgesi Yeraltı Envanterinin Değerlendirilmesi”
54 141201001 YUSRA METE Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Osmanlı Kültüründe Peyzaj Anlayışı ve Kökenleri”
55 141201003 ESRA KARAHAN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Camili Havzasının Ahşap Yığma Mimarisi Yapım Teknikleri ve Sürdürülebilirliği”
56 151201003 EMİNE BANU BURKUT Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Çocuklarda Mekansal Okunabilirlik Parametrelerinin Biçimsel, Bilişsel ve Dizimsel Yönleri”
57 151201007 HANIF BUDIMAN HANIF BUDIMAN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN
NOOR CHOLIS IDHAM
“Mimari Tasarım Sürecinde Serbest El Çizimin Rolü/The Role Of Freehand Drawing in Design Thinking Process”
58 151201009 ALİ HÜRATA Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Sivil Mimari Miras Kültür Varlıklarının Korunması İçin Bir Model Önerisi: Kütahya Örneği”
59 161201002 EYÜP DURSUN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. GENCO BERKİN “Şehir Planlama Sürecindeki Verilerin Bilgisayar Ortamında İşlenerek Uydu-Kent Organizasyon Algoritmalarının Oluşturulması”
60 161201004 JOHANITA ANGGIA RINI Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Coğrafi Dağılım İçinde Endonezya Verneküler Evinin Stürüktür Form İlişkileri”
61 171201004 BERFU SERDAROĞLU Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN ‘’İstanbul’da Yerin Ruhu/Genius Loci (Sâmiha Ayverdi Eserleri Üzerinden Okumak)’’
62 171201007 ADEM ÖZER Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Ayazağa’da Kentsel Okunabilirlik ve Yürünebilirlik İlişkisinin Mekan Dizim Yöntemiyle Ölçülmesi”
63 171201009 MERVE GÖK Mimarlık Mimarlık (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Beylerbeyi Sarayı Mekânlarının Kullanım Analizleri ve İyileştirme Önerisi”
64 171201010 MELİKE ÜNLÜ Mimarlık Mimarlık (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Doğu Karadeniz’de (Kıyıdan İç kesime) Yöresel Mimarinin İncelenmesi ve Korumaya İlişkin Yöntem Önerileri”
65 181201001 HALİSE BETÜL BULUT Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. JAMEL ABDULKADER M. AKBAR “Katılımcı Tasarım Yaklaşımı, Kullanıcı Memnuniyet ve Yapılı Çevre İlişkisi Üzerine İrdeleme”
66 181201010 HALİSE ŞAHİN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Filibe (Plovdiv) Geleneksel Türk Evlerinin Türk Evi Mekan Kurgusundaki Yeri”
67 180202031 ŞEYMA AKYILDIZ Mimarlık Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Evaluation of Abdul Wahid Alwakil’s Mosques in Jeddah, Saudi Arabia./ Suud Arabistan, Cidde’deki Abdul Wahid Alwakil’in Camilerinin Değerlendirilmesi”
68 180202032 YASMIN ALBAKEER Mimarlık Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Reviving Architectural Values of Damascene Buildings from Ottoman Period./ Şam Yapıları Mimari Değerlerinin Osmanlı Döneminden Canlandırılması”
69 180202033 MOHAMMAD ALI YOUSEF ALLABADI Mimarlık Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN “Palesrıne’s Independency’ın Water Vıa Sustaınable Archıtecture/ Sürdürülebilir Mimarlık Üzerinden Filistinin Su Bağımsızlığı"
70 140201010 FATMA YILMAZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Sokak Cephelerinin Fiziksel Özelliklerinin Kullanıcı Algısına Etkisi”
71 150201013 HİLAL SARAÇGİL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Çocuk Mekanları: TRT Çocuk Kanalı Çizgi Filmlerinde (2008-2016) Ev ve Yakın Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme “
72 160201030 GURBAN KARIMLI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ASLI AĞIRBAŞ “Şebeke Sanatının Algoritmik Açılımı”
73 170201002 MUHAMMED MUSTAFA PEHLİVAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Konut Projeleri Uygulamalarında Yeniden Yapım İşlerinin Proje ve Şantiye Yönetimi Perspektifinden Değerlendirilmesi ve Örnek Kontrol Sistemlerinin İncelenip Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”
74 170201005 MERYEM SAĞLAM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Sultanahmet Meydanı ve Çevresinin Fetihten Günümüze Dönüşümü”
75 170201007 MİNA HİCRET HAMİDİ SLOCUM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Küçük Ölçekli Yapı Projeleri İçin Ekolojik Tasarım İlkeleri Kitapçığı Oluşturulması”
76 170201009 BÜŞRA DURAL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “İslam Mimarisinde Geometrik Tezyinat ve Son Dönem Mimariler Üzerinden Yeniden Okunması”
77 170201010 MUHAMMED EMİN BİNİCİ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “1983-2014 Yılları Arasında Üretilen Toplu Konut Projelerinin Dönüşümü ve Gelişimine Ait Değerlendirmeler”
78 170201012 MAHMUT ESAT CANDAROĞLU Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “Yapı Denetiminde Cam Malzemenin Uygulama Esaslarının Belirlenmesi”
79 170201014 RÜMEYSA BETÜL AKBAY Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Endüstri Yapılarının Kültürel İşlevler için Kullanımına Ait Bir Değerlendirme”
80 170201032 NİHAN ZER Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Ulaşım Merkezlerinin Kamusal alan Oluşturma Potansiyelinin İncelenmesi Yenikapı Örneği”
81 170201033 AYŞEGÜL YILMAZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN “Hafencity ve Fikirtepe Projelerinin Kentsel Dönüşüm Bağlamında Karşılaştırılması”
82 170201034 RABİA RANA BASMACI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Beyazıt Meydanı, Tarihi ve Turgut Cansever Projesi”
83 170201035 NUREFŞAN ÇAKMAKCI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “Organik Ham Maddelerden Elde Edilen Panellerin Ses Geçiş Kaybının Ölçülmesi, Üretim Sürecinin Belirlenmesi ve Mimari Uygulamasının Detaylandırılması”
84 180201002 ZEYNEP SENA ÇİFTÇİ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Müze Kavramının Günümüz Deniz Müzeleri Kapsamında İncelenmesi ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi İncelenmesi”
85 180201003 YASİR EMRE KISA Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK "21. YY Türkiye Mimarisinde Tektonik Yaklaşım"
86 180201007 HİLAL CEREN SIRMAÇEKİÇ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Okul Öncesi Eğitim Yapılarının Eğitim Modelleri Üzerinden Yapısal ve Mekânsal Olarak İncelenmesi”
87 180201009 ŞULE NUR CAŞTUR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Günümüz Mimarisinde Kullanılan Endüstriyel Ahşap Yapı Elemanları ve Yapı Örneklerinin İncelenmesi”
88 180201012 OĞUZHAN İSMAİL VAROL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Günümüz Mimarisinde Kullanılan Etfe Örtü Sistemleri ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi”
89 180201014 BÜŞRA NUR ELDEMİR ERKAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. JAMEL ABDULKADER M. AKBAR “Mekan Kalitesi ve Karar Verme Süreci: Bilecik’de Bir Köy örneği”
90 180201021 MUHAMMED OĞUZHAN POLAT Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN "Konut İmalatında Öngörülemeyen Maliyetlerin Tespiti ve Minimize Edilmesi"
91 180201030 TASNIM HAILAM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “Mimar Rıfat Al Chadrajı ve Yarattığı Teori (Diyalektik Mimarlık Teorisi)”
92 180201051 HATİCE EREN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ASLI AĞIRBAŞ “Özelleştirilmiş Kamusal Alanlarda Isı Konforu”
93 180201054 ZEHRA BEYZANUR BAŞARAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN "İbrahim Aydın Yüksel ile Mimaride İfade"
94 190201010 ELİF FEYZA BAŞOĞUL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ASLI AĞIRBAŞ “İslami Geometrik Desenlerin Üçüncü Boyutu”
 
Özel Hukuk Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170161001 ECENUR BAVAŞ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “Mahkeme Tutanaklarının İşlevi ve İspat Gücü”
2 170161004 UMUT KURTULUŞ TEKİN Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Limited Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği”
3 170161005 SİNEM USLU Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “İstinaf Kanun Yolunda Ön İnceleme”
4 180161001 AHMET KARAKUŞ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Limited Şirket Ortağı ve Yöneticisinin Şirket Borçlarından Sorumluluğu”
5 180161002 BÜŞRA ÇELİK Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT ORUÇ "Mesafeli Satış Sözleşmesinde Risk ve Masrafların Paylaşımı"
6 180161004 HİLAL ÖLMEZ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “İstinaf İncelenmesinin Kapsamı (HMK m. 355)”
7 180161008 NESİBE ÜNLÜ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Limited Ortaklığın Tasfiyesi”
8 180161050 SEREN KARAKAŞ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT ORUÇ “Tüketici Hukukunda Taahhütlü Abonelik Sözleşmeleri”
 
Psikoloji Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 171131001 ZAHİDE TEPELİ TEMİZ Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ “Evlilikte Çift Uyumu ve Diyalektik Davranışçı Terapinin Farkındalık, Kişilerarası Süreçler ve Duygu Düzenleme Becerilerindeki Etkisinin İncelenmesi”
2 171131002 İBRAHİM GÖKŞİN BAŞER Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Duygu Düzenleme, Savunmalar ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
3 171131003 ELMAS MERVE MALAS Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. SELMA ARIKAN “İnternet ve Akıllı Telefon Bağımlılığını Yordayan Psikososyal Faktörler Ve Bu Faktörlere Yönelik Destekleyici Psiko-Eğitim Programı Önerisi”
4 171131004 BETÜL İLTER Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Dr. Öğretim Üyesi SEVDA SARI DEMİR İstanbul’da Uluslar arası Öğrenci Statüsünde Bulunan ve Somatik Yakınmaları Olan Doğu Türkistan’lı Öğrencilerin Psikolojik Problemlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz İle İncelenmesi”
5 171131005 MEHMET BAŞKAK Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Tütün Kullanım Bozukluğu Açısından Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Hipnoterapinin Etkisi”
6 171131006 ÖZLEM ÖZDEN Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Sanal Gerçeklik Maruz Bırakma Terapisinin Sosyal Kaygı ve Bilişsel Çarpıtmaları Üzerindeki Etkisi”
7 171131007 VAHİDE ULUSOY GÖKÇEK Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ “Diyalektik Davranış Terapisi Grup Beceri Eğitiminin Yetişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda İncelenmesi”
8 181131030 KADRIYE SLOCUM Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ “Haşimoto Hastalığı Tanısı Almış Kadınlarda Diyalektik Davranışçı Terapi’nin Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışma”
9 160131010 FATMA MELTEM ŞENGÜL KILIÇ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Evli Kadınların Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Algılanan Sosyal Destek ve Eş Desteği Etkisinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”
10 170131007 MEHMET SERDAR KURUL Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Üniversite Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Türüne Göre Duygu Regülasyonu ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
11 170131017 ELİF DAŞCI KILIÇ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Eşlerde Duygusal Süreçlerin Evlilik Uymuna Etkilerinin İncelenmesi”
12 180131004 HANIM ACAR Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Karar Verme Stratejilerinin Öz Yeterlilik ve Anksiyete Açısından İncelenmesi”
13 180131015 TUĞBA NUR KUMRU Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Klinik Olmayan Grupta Özgünlüğün Yordayıcıları Olarak Kişilik Özellikleri, Duygusal Zeka ve Empatinin İncelenmesi”
14 180131017 AYZA SEKİZKARDEŞ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Yetişkin Grupta Psikolojik Olguların Öfkenin Yordayıcıları Olarak Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”
15 180131018 SERHAT TANRIVERDİ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN "Başa Çıkma Stratejileri ve Benlik Saygısının Tüketici Karar Verme Tarzları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
16 180131027 BEYZA KERMAN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “18-24 Yaş Arası Bireylerde Aleksitimi ve Duygusal Zekanın Öfke ve Öfke İfade Tarzı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”
17 180131035 MAKBULE YILDIRIM Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT "Romantik İlişkisi Olan ve Olmayan Bekar Kadınlarda Beden Algısının Psikopatolojik Semptomlar Açısından İncelenmesi"
18 180131050 BÜŞRA ÖZER Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Duygusal Yemenin Belirleyicileri Olarak Kişilik Özellikleri, Beden Algısı ve Tüketici Karar Verme Tarzlarının İncelenmesi”
19 180131051 SÜMEYYE GÜNDOĞDU Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Üniversite Öğrencilerinde Ertelemenin Problemli Sosyal Medya, İnternet, Akıllı Telefon Kullanımları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi"
20 180131052 DİYAR KEREÇİN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT "Üniversite Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımının Psikopatolojik Semptomlar Açısından İncelenmesi"
21 180131054 ZEYNEP ŞAHİN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Evli ve Çalışan Bireylerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ve Çift Uyumları Açısından İncelenmesi”
22 190131003 HANDE KARABOĞA Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Yeni Doğum Yapmış Kadınlarda Benlik Ayrımlaşması Çerçevesinde Sosyal Destek, Maternal Bağlanma ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Depresyon Üzerindeki Etkisi”
23 190131014 ZEYNEP ALİYE VATANSEVER Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “ Ergenlerde Siber Zorbalığa Maruz Kalma Düzeyleri Açısından Benlik Saygısı, Narsisizm ve Empatik Öfke Düzeylerinin Siber Zorbalığa Maruz Bırakma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”
24 190132001 HATİCE KÜBRA IŞILDAR Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Yeme Psikolojisi ve Davranış Değişikliği Grup Çalışmasının Yeme Davranışına Etkisi”
25 190132004 KAAN BAŞAR Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ev Ödevi Uygulamalarının Terapideki Önemi”
26 190132006 AYŞE NUR ABALIOĞLU Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Sosyal Becerilerinin İncelenmesi”
27 190132008 ESRA DEMİRBOZAN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu: Bir Vaka Analizi Çalışması”
28 190132010 NAZLICAN ÇALIŞKAN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Kanserli Çocukların ve Ailelerinin Sosyal Destek Mekanizmalarının İncelenmesi”
 
Tarih Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 141121001 SAİD NOHUT Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Arşiv Belgeleri Işığında Ayasofya Medresesi”
2 141121005 NURTEN SEVİNÇ Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Şehrîzâde Mehmed Said ve Kurretü’l-ebsâr (Târih-i Nevpeydâ) Adlı Eseri: Tahlil ve Metin”
3 151121001 ÖMER FARUK KÖSE Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Devleti’nde Taşra Müftüleri (1550-1750)”
4 161121001 ALİ İHSAN AYDIN Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Kudüs Mutasarrıflığı: İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı (1872-1917)”
5 161121004 MEHMET ERKEN Tarih Tarih (Doktora) Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Geç Osmanlı Toplumunda Kitap ve Kitap Kültürü (1857-1918)”
6 161121005 EMRAH KEKİLLİ Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “İki Devrim Arası Libya Siyaseti: Muammer Kaddafi’nin Devlet Yönetimi (1969-2011)”
7 161121006 ALİ SARI Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Yemen’de Osmanlı-İngiliz Çekişmesi: Nevahi-i Tisa Sınırı Örneği”
8 171121001 KÜBRA TOLAK SAĞLAM Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “I. Meşrutiyet Dönemi Suriye Valileri ve Reformları (1876-1908)”
9 171121003 OĞUZHAN DURSUN Tarih Tarih (Doktora) Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Sinemasında Korku ve Korkunun Temsili”
10 171121005 AYDIN KURT Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Askeri Teşkilatında Cebeci Ocağı (Cebehâne-i Âmire)”
11 181121001 ELİF FATMA BAHADIR Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Şam Eyalet’inde Mülkiyet ve Tapu Uygulamaları: Kudüs Örneği”
12 181121002 ZEYNEP BİLGİN GEÇER Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Osmanlı Ordusunda Arap Subaylar (1876-1918)”
13 181121008 KEVSER TOPKAR Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “İstanbul Seririyatı (1919-1951) Dergilerinde Tıp Eğitimi ve Sağlık Politikalarındaki Modernleşme ve Değişim Süreçleri”
14 181121009 GÜLNUR HEDİYE ÇINAR Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Sosyal ve Kültürel Yönleri İle III. Osman ve Dönemi”
15 181121030 SUBHI ADAM ABDALLAH ADAM SUBHI ADAM ABDALLAH ADAM Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Arap Tarihçiliğinde Osmanlı Tarihi Tartışmaları”
16 181121031 HUSSEIN ABBAS ALI MOHAMMED ASLAN Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Irak’ta İngiliz Manda ve And İşgal İdarelerinin Devlet Kurma Yöntemlerinin Mukayesesi”
17 YU161121002 GASSIM IBRAHIM Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi: Berlin Konferansı ve Osmanlı Devleti (1884-1885)
18 160121003 HASAN DEDE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Tunus’ta Osmanlı Tarihi Araştırmaları: Ekoller ve Yönetemler”
19 170121003 ÖMER FARUK ÇEKMECE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Balkan Savaşları Öncesi ve Sonrasında Abdürreşid İbrahim’in Düşünce Dünyası: Teârüf-i Müslimin (1911-1912) ve İslam Dünyası (1913-1914) Yazıları”
20 170121005 GÜLİZAR MANAV Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İLHAMİ DANIŞ “Seydi Ali Reis’in Hint Okyanusundaki Faaliyetleri ve Gözlemleri”
21 170121006 NAZLICAN KÜBRA KARAMAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Mütareke ve Cumhuriyet Dönemlerinde Bir Gazeteci: Tarık Mümtaz Göztepe (1891-1977)”
22 170121007 ELİF ÇELİK Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR
EBRU ALTAN
“VII. Haçlı Seferi (1248-1250)”
23 170121009 ZEYNEP YEŞİLYURT Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Matbuat-ı Ecnebiye İdaresi: Ecnebi Matbuat-ı Hülasaları 1921-1931 Fihrist ve Değerlendirmesi”
24 170121011 İSMAİL ÇOKTAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Bir Osmanlı-Arap Aydını: Abdurrahman el-Kevakibi ve Fikirleri”
25 170121012 ANIL ÜLKER Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “İbrahim Hakkı Konyalı’nın Türk Tarihçiliğine Katkısı”
26 170121013 BAHAR TEKİN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Ali Fuat Türkgeldi’nin Tarih Anlayışı”
27 170121045 FATMA ISSA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK "Tanzimat Devrinde Osmanlı Bosnası'nda Eğitim Siyaseti ve Rüşdiye Mektepleri"
28 170121046 AMINA LILA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK "19. Yüzyılda Osmanlı Bosnası'nda İngiltere'nin Konsolosluk Faaliyetleri"
29 180121002 ZEHRA ORAKÇI Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İLHAMİ DANIŞ “Esaretten Kaptan-ı Deryalığa Bir Osmanlı Denizcisi: Mezemorta Hüseyin Paşa”
30 180121004 ELİF KONAR Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Bir Mizah Gazetesi Akbaba’nın Gözünden Türkiye’de Demokrat Parti Yılları (1950-1960)”
31 180121005 YASEMİN KAYA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK ,
AZMİ ÖZCAN
“18. Ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı’yı Ziyaret Eden Hintliler: Elçiler ve Seyyahlar”
32 180121006 SALİH AKIN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’nin Arap Vilayetlerindeki Etkileri”
33 180121007 ZEHRA CÜCE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Miralay Ahmet Hamdi Bey’in Hicaz Askeri Günlüğü (1895-1899):Transkripsiyon ve Değerlendirme”
34 180121015 İDRİS AKSOY Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: Farsça Karatay, Fehmi, Yazma Eserler Kataloğu, 1961. Revan 1540 Nolu Arifi’ye Ait Vekayi-i Sultan Bayezid Ma’a Selim Han İsimli Farsça Yazma Eserin Tahkiki, Metin ve Çeviri”
35 180121017 UĞUR ÖZÇELİK Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “18. Yüzyılda Osmanlı Dönemi Vefa Semtinde Sosyo-Kültürel Hayat”
36 180121018 BAHADIR KUYUCU Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İLHAMİ DANIŞ “Osmanlı Sefirlerinin Gözünden 18. Yüzyıl Osmanlı Avusturya Münasebetleri”
37 180121050 FİLİZ ÖZDEMİR Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LALE UÇAN “II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Basında Adab-ı Muaşeret Anlayışı”
38 190121004 HÜMEYRA TÜFEKÇİ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Ahsa Sancağında Osmanlı İdari Yapısı (1871-1914)”
 
Temel Eğitim Anabilim Dalı Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 170501001 NURAN TAŞDELEN ŞİT Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Okul Öncesi Dönem 5 Yaş Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerinin Öğretmen Öz Yeterliği Açısından İncelenmesi”
2 170501002 ZEYNEP MANTICI Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSA KAYA “Koruma Altındaki 0-6 Yaş Çocukların Sosyal Davranışlarının İncelenmesi”
3 170501004 ERCAN YÜREKTÜRK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Reggio Emilia ve Montessori Okullarındaki Okul Öncesi Çocuklarının Birlikte Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”
4 170501006 FURKAN SARAÇ Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN ”Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Durumlarına Medyanın Etkisinin İncelenmesi”
5 170501007 ZEYNEP KIDİL Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi DUYGU YALMAN
NİHAN ÇAKIR BİÇER
“5-6 Yaş Çocuklarının ve Ailelerinin Doğru Beslenme Davranışlarına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi”
6 170501008 HACER GÜLEÇ Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Osmanlı Döneminde Okul Öncesi Eğitim”
7 170501009 GÜLBEN KOCA Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Erken Çocukluk Dönemde Çocukları Olan, Çalışan Annelerin Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi”
8 180501003 CEYDA DEMİRAL Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “5-6 Yaş Grubu Çocuklarında Görülen Problem Davranışların Bağlanma Durumlarıyla İlişkisinin İncelenmesi”
9 180501005 SÜMEYYE EBCİM Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BELGİN PARLAKYILDIZ “Erken Çocukluluk Eğitiminde Doğada Uygulanan Öğrenme Deneyimlerinin Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerinin Katkısının İncelenmesi”
10 180501006 SİĞNEM BAĞCI Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Ebeveynlerin Duygularla İlgili İnanışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”
11 180501008 MERVE ALTINIŞIK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Okul Öncesi Matematik Eğitimi: Bir İçerik Analizi”
12 180501013 KİFAYET GİZEM DUYAN Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi DUYGU YALMAN “Anasınıfı Eğitimi Alan Çocukların Erken Okuryazarlık Becerileri İle Ev Erken Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi”
13 180501050 AYŞE ÇELİK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSA KAYA “Annelerin Cep Telefonu Bağımlılıklarının Çocukların Dil Gelişimi Düzeylerine Etkisi”
14 180501052 BARIŞ ŞAHİN Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSA KAYA “Cezaevlerine Annesiyle Birlikte Kalan 3-6 Yaş Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranışlarının İncelenmesi”
15 180501053 NURAN SAVAŞ Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Yalnızlık ve Yalıtılmış Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliğinin İncelenmesi”
 
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 131111005 MOHAMAD KILACH Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İbnu Emîr Hacc’in Et-Takrîr ve’t-Tahbîr Adlı Eserinden ‘İctihad Ve Buna Bağlı Taklid ve İfta’ Bölümünün Tahkiki”
2 131111006 HASAN HÜSEYİN KARATAŞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ
MAHMUT AY
“Kur’an’da İnsanın İrâde Hürriyeti”
3 131111008 MUSTAFA AYGEN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an Göre İffet Hayâ ve Müstehcenlik”
4 141111002 ALİ RIZA AKGÜN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT
SERDAR DEMİREL
“Günümüz Selefî Hârici Akımın Şiddet Teolojisi”
5 141111004 ÖZLEM YANIK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Muamelat Fıkhında Kadın Farkı ve Günümüz Türk Hukuku Çerçevesinde Tahlili Bir Yaklaşım”
6 151111004 KUBİLAY AŞKIN DURDAĞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Sahihayn’daki Kaderle ilgili Hadislerin Kur’an-ı Kerime Arzı”
7 151111005 MUHAMMED YAVUZ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Ebussuûd Tefsiri’nde Kader ve İhtiyâr”
8 161111002 FEHMİ ÇİÇEK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadis Usûlü Literatüründe Manzûmeler ve Türkçe Manzum Hadis Usûlü Çalışması”
9 161111007 OBID KHAMIDOV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Zekeriyya el-Ensârî’nin “Feth’ul-Vehhâb Şerh’u-Menhec’ut-tullâb” adlı eserinin tahkiki (Nikahtan Nafakaya kadar)
10 171111001 MAHMUT SAMİ GÜLCÜ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “İbn Arrak’ın Tenzihü’şŞeria Kitabının İlk Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi”
11 171111002 SERKAN ÜNAL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Lafzın Mânâya Delâleti Açısından Tefsîr Usûlünün Yapısı ve Uygulanabilirliği”
12 171111003 MUHAMMED FATİH ERGEN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT “Fıkhî Mezhepler Arasındaki İhtilaflarda Arap Dilinin Etkisi Bidâyetü’l-Müctehid Örneği”
13 171111007 OSAID ABURIDI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Anadili Arapça Olmayanların Dil Psikolojisi ve Sinir Dil Bilimi Işığında Arap Dilini Kazanımları”
14 171111009 BATTAL GAZİ ŞAHAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT “Modernist Tarihselci Düşüncenin Kelami Yönü Analitik ve Eleştirel Bir Değerlendirme”
15 181111001 MURAT KARAÇİZMELİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Kur’an’ın Musa Kıssası Üzerinden Hz. Peygamber ve Ümmetine Tecrübe Aktarımı”
16 181111002 HALİL İBRAHİM YILMAZ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT “Mantık İlminin İslamî İlimlerin Gelişimine Etkisi Belâgat İlmi Örneği”
17 181111003 SELİM GÜZEL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT “Gâyetü’l-Emânî fî Tefsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî Adlı Tefsirin Arap Dili Açısından Tahlili”
18 181111005 EŞREF TANDOĞAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Muhammed Mütevelli Şa’râvî’nin Kur’ân Tefsirindeki Metodu”
19 181111007 ENES GÜR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “İslam Hukukunda Meşakkat Kavramı”
20 YU171111010 ABDOULAYE TOURE Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Hukukunda İslah İle İfsad Arasında Siyasi Muhafelet”
21 190112109 SOUBHI NASHED Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Arapça Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN ?????????????????????????????????????????????
22 160111011 YAKHYOKHON NOSIROV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Kur’ân-ı Kerim’de Ma’iyyet Kavramı”
23 170111001 ENES DEMİR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Ebu Talhael-Ensarî’nin Hayatı ve Rivayetlerinin Değerlendirilmesi”
24 170111003 ELİF BETÜL YILDIRIM Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Tarafların Maksatları Açısından İslam Fıkhından Nikah”
25 170111004 ÜMMÜ GÜLSÜM YEŞİL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Abdülğanî en-Nablusî’de Sufîlik Temayülünün Fıkha Yaklaşımına Etkisi (el-Hadîkatü’n-Nediyye Örneği Üzerinden)”
26 170111006 ABDULKADİR DOĞAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Fıkhında İbadet-Devlet İlişkisi”
27 170111007 İSRAFİL POLAT Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Yardımlaşma Maksatlı Finans Modelinin Fıkhi Tahlili”
28 170111008 SELAHADDİN CİMİTOĞLU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Fethullah eş-Şirvânî’nin Tefsîru Âyeti’l-Kürsî Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”
29 170111009 AHMET NİYAZİ ÖZDEMİR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Hukukunda Hadlerin Evrenselliği”
30 170111010 MİHRİYE NUR TÜFENK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Sefer Hükümleri Bağlamında Kadın Farkı”
31 170111015 SELİM ÇELİK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Alman Oryantalist Gregor Schoeler’in Hadis Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi”
32 170111017 NEAMAT AMCHA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÜVEYS ATEŞ “Kur’an’da Muhabbet”
33 170111041 RADU ADRİAN COSMA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Mesnevi-i Şerif’teki Sâdr-ı Cihan ve Kaçan Vekilinin Hikâyesinin Şerhlere Göre Değerlendirilmesi”
34 170111042 ALI HAMAD ALI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ahmed b. Ebî Bekr ve Tuhfet’ül-Lebîb Şerhu Lâmiyyeti’l-Habîb Adlı Eseri (Tahkik ve İnceleme)”
35 180111001 DÖNE BİLEN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Kur’an’da Toplumsal Cinsiyet”
36 180111003 AYŞENUR AYDIN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Kan Nakli İle Tedavinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”
37 180111006 ABDULLAH TUNÇEL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Klasik Ve Modern Tefsirler Işığında Ra’d Sûresi 1-18 Âyetlerinin Tefsiri”
38 180111008 ABDULVEHHAB KÖSEOĞLU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadis Usûlünde Telkin”
39 180111011 SELEN ÇEPNİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadisler Işığında Günlük Hayatta İşlenen Bidatler”
40 180111013 YAKUP ÖZCAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Hanefi Usûlünde Hadislerin Kur’an’a Arzı Meselesi ve Cessas Örneği”
41 180111017 REMZİYE ELMAS BABAYİĞİT Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Dil Âlimlerinin Lakapları (Hicrî İlk Üç Asır)”
42 180111030 KEŞBULLAH CAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Vakıa Suresi Tefsirleri Üzerinde Bir Araştırma”
43 180111031 EMAD ALABED ALDAKHEEL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “İslam Hukukunda Hükmün Mahallinin Kalkması ve Hükme Tesiri”
44 180111032 LAWALI SANI TOURE ZAKARI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN "İslami Finas Araçlarında Vaad Teorisi: Finansal Kiralama İle Azalan Ortaklık Arasında Karşılaştırma"
45 180111033 OSMAN KURAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “İslam Hukuk Usulüne göre Kolektif (Cemâî) İctihadın Değerlendirilmesi”
46 190111102 SAIDMASHRAB ABDIEV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Bilgisizce Fetva Verilmesi ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”
 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
SIRANO Öğrenci_No Adı_ve_Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı TZ_Konu
1 131101005 KÜBRA DEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Servet-i Fünûn Romanında Yokluğun Arkeolojisiı”
2 131101006 ESRA FAHRİYE POYRAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Konusunu Siyerden Alan Romanlarda Hz. Peygamber İdraki”
3 131101007 MERVE OKUYUCU GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI 2000 Sonrası Türk Romanında Tasavvuf ve Mistisizm
4 131101008 KADRİYE ALEV Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980-2000 Arası Türk Romanında Kimlik Problemi”
5 141101003 HÜSEYİN YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk Romanında Özel Hayatın Tezahürü ve Mahremiyetin Dönüşümü (Tanzimat Dönemi 1872-II. Meşrutiyet 1908)”
6 141101004 SALMAN NARLI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1950-1980 Arası Yayımlanmış Otobiyografik Eserlerde Edebiyat Hayatı”
7 161101001 SEMİHA MUHTEREM BELVİRANLI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980 Sonrası Türk Şiirinde İslam Çoğrafyası”
8 161101002 SEVİM ZEHRA KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Türk Romanında Toplumsal Kaygı”
9 161101003 GAMZE BEŞENK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Klâsik Türk Edebiyatında Zafernâmeler”
10 161101004 SULIMAN ABDALLAH Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Sezai Karakoç, Abdullah et-Tayyib ve T.S. Eliot’ın Şiir ve Nesirlerinde Medeniyet Algısı”
11 161101005 AMJED AHMED QASIM MANSUR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUSA DUMAN “Menakıb-ı Seyyid Ali es-Semerkandi, Seyyid Nizam Efendi (Metin, Dil İncelemesi, Sözlük)
12 171101001 BERNA TERZİ ESKİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Modernleşmenin Cinsiyet Kurguları: Türk Edebiyatında Kadını ve Kadınlığı Yazma Teşebbüsleri (1860-1950)”
13 171101002 BEYZA TERZİ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Klasik Türk Edebiyatında Polemik”
14 171101003 ŞEYMA SARI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Mesnevi Edebiyatında Barış ve Savaş (Başlangıcından 15. Yüzyıla Kadar)”
15 171101004 FATEMEH ZANGENEH Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Fars’ça Şu’arâ Tezkirelerinde Türkçe Şiir Yazan Şâirler”
16 181101001 EMİNE NESLİHAN ÖRSDEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Klasik Türk Şiiri Araştırmalarında Kadın ve Erkek Düşüncesi”
17 181101002 TUĞBA DOĞAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan ve Oğuz Atay’ın Eserlerinde Gereksiz Adam”
18 181101003 HÜSEYİN TÜRKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Tanzimat Sonrası Türk Romanında Hayatın Anlamı”
19 181101004 RECEP HİSAR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN “Cevheretü’l-Lüga (İnceleme, Metin, Dizin)”
20 181101006 RABİA SÖZER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Lâmiî Çelebi Divânı ve Divânı’nda Sosyal Hayat”
21 181101007 GÖNÜL YONAR ŞİŞMAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “1923-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Latin Harflerle Yayımlanmış Mitoloji Bibliyografyasında Kadın Kavramı Üzerine Açıklamalı Literatür Taraması”
22 160101017 ŞEYMA NUR YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Alımlama Estetiği Çerçevesinde Mustafa KUTLU’nun Sevincini Bulmak Adlı Eserini İncelemei”
23 170101002 MERVE USLU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Ailenin İşlenişi (1980-2020)”
24 170101003 BÜŞRA ÖZKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Türk Romanında Şizoid Kişiliğe Sahip Olan Kahramanlar”
25 170101004 BÜŞRA COŞKUN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “‘Yol Metaforu’ Bağlamında Mustafa Kutlu’nun ve Rasim Özdenören Hikayeleri”
26 170101010 ELİF ASLANHAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Mesnevi Edebiyat’ında Hz. Peygamber (11. Yüzyıldan 15. Yüzyıla Kadar)”
27 170101011 RÜMEYSA ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “”Belleğin Tanıklığı: 28 Şubat Postmodern Darbesinin Romanlara Yansıyış Biçimleri”
28 170101012 HÜLYA KÜÇÜK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Şems Osman Efendi’nin Şem’i Şebistan Eseri (Araştırma-İnceleme-Tahlil)”
29 170101013 BÜŞRA ÖZTEKİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Oğuz Atay’ın Eserlerinde Kadınlık ve Erkeklik Görünğmleri”
30 170101020 ADEM KEBAPÇI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Edebiyatında Mesnevilerde Mesnevi Dışı Nazım Şekilleri (1400-1450)”
31 180101002 SENA NUR DİNÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Güray Süngü’nün Eserlerinde Toplumsal İroni”
32 180101005 HATİCE ŞEYMA YALÇIN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN "İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi EY 1487 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 64b—124b) (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)
33 180101006 BAHAR KÜTÜK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN "Safî Musa el-Mevlevî’nin Arapça-Türkçe Manzum Lügatı:Ta’rîb-i Şâhidî (Transkripsiyonlu Metin İnceleme)"
34 180101009 ESRA RUMEYSA CANTÜRÜ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN " Milli Kütüphane’ndeki 2519 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)”
35 180101011 HACER REİSOĞLU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Râhî’nin Misbâhu’l-Ma’ârif’i (İnceleme-Metin)”
36 180101012 FATİH SEVİNÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Şâir Mazlûmî’nin Divânçesi”
37 180101014 SEVİL KUZU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ
YILMAZ DAŞCIOĞLU
“Cahit Zarifoğlu Anlatılarının Masal ve Fabl Öğeleri Açısından İncelenmesi”
38 180101016 DİLANUR DEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Müellifi Bilinmeyen Bir Mevlid-i Şerîf (Transkripsiyon, İnceleme Metin)”
39 180101018 EMİNE KILINÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Cahit Zarifoğlu’nun Şiirlerinde Görme Biçimleri”
40 180101020 EDANUR KODALAK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Münevver Ayaşlı Romanlarında Tasavvuf”
41 180101022 ELİF AKKAYA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Kasaba ve İnsan İlişkisi”
42 180101024 NACİYE BAŞTUĞ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ŞABAN SAĞLIK “Sibel Eraslan’ın Biyografik Romanlarında İslam Tarihinin Tanınmış Kadınlarıyla İlgili Rol-Model-Arayışları”
43 180101025 RABİA AŞÇİ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MESUT KOÇAK “Büyük Doğu” Dergisinde Kadın ve Aile”
44 180101050 KÜBRA NUR CAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN "Bahri Efendi’nin Letaifname’si (İnceleme ve Metin)”
45 180101051 BEDİA DURAK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Hüseyin bin Ahmet “Cami’ün Nasayih” 150-300. Varaklar Arası Metin İnceleme”
46 180101052 EHLİMAN SİMİTCİOĞLU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Hüseyin bin Ahmet “Cami’ün Nasayih” 1-150. Varaklar Arası Metin İnceleme”
47 YU170101021 ASMA HAMDY Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN
HAYATİ DEVELİ
"Arapça ve Türkçe ’de Birleşik Zaman Yapım ve Kullanımının Karşılaştırılması"


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi