Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Doktora /Sanatta Yeterlik Tez Danışmanı Atanması Duyurusu
Duyuru Arşivi
Doktora /Sanatta Yeterlik Tez Danışmanı Atanması Duyurusu

Değerli Doktora Öğrencileri,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 19- (1) ve 29-(1) maddelerinde Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını önerir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Yeterlik sınavının başarı ile sonuçlanmasından sonra, danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığı enstitüye bildirilir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir denilmektedir.

Danışmanlığınızı yapmasını düşündüğünüz üniversitemizin kadrolu öğretim üyesine ilişkin bilgileri dilekçe/formlar sayfasında yer alan E0-Fr-504 Tez Danışman Atanması Talebi formuna bilgisayar ortamında doldurarak en geç 10 Haziran 2021 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlığınıza e-posta yoluyla ya da elden teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca formun fotoğraf olarak gönderilmemesi, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının ve Teklif edilen Danışmanın Unvanı ile Danışmanlık yaptığı öğrenci sayısının mutlaka yazılması gerekir.

Önemli Not:

  1. Danışmanı Atanması Talebi̇ formunu teslim etmeyen öğrenciler için veya talep edilen öğretim üyesinin danışmanlık yükünün fazla olduğu durumlarda, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca uygun görülen öğretim üyesi danışman olarak önerilebilir. 
  2. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35-(3) maddesi gereğince tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenmesi hususu göz önünde bulundurulacaktır.
  3. TÜMER’de veya Bilimsel Hazırlıkta okuyan öğrenciler için, bu öğrenimlerini tamamlandıktan sonra danışman atamaları yapılır.
  4. Daha önce tez danışman ataması formunu teslim ettiyseniz bu duyuruyu dikkate almayınız.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi