Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Müfredat

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI DOKTORA DERS PROGRAMI

                                                                                
Güz Dönemi (I. Dönem) T P K AKTS            Öğretim Üyesi  
ISL 601 Bilimsel Araştırma veYazmaTeknikleri (Seminer)-I  2 0 0 6 Prof. Dr. İsmail YİĞİT
ISL 621 Ahkâm Âyetleri Tefsiri I  2 0 2 4 Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALABALIK
ISL 631 Ahkâm Hadisleri I  2 0 2 4 Yrd. Doç. Dr. Ebubekir SİFİL
ISL 641 İslam İktisadı ve Güncel Meseleler I  2 0 2 4 Prof. Dr. Celal YENİÇERİ
ISL xxx Seçmeli Ders I 2 0 2 4      
ISL xxx Seçmeli Ders II 2 0 2 4      
ISL xxx Seçmeli Ders III 2 0 2 4      
    Güz Dönem Toplamı 14 12 30      
                   
Bahar Dönemi (II. Dönem) T P K AKTS            Öğretim Üyesi
ISL 602 Bilimsel Araştırma veYazmaTeknikleri (Seminer)-II 2 0 0 6 Prof. Dr. İsmail YİĞİT
ISL 622 Ahkâm Âyetleri Tefsiri II  2 0 2 4 Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALABALIK
ISL 632 Ahkâm Hadisleri II 2 0 2 4 Yrd. Doç. Dr. Ebubekir SİFİL
ISL 642 İslam İktisadı ve Güncel Meseleler II  2 0 2 4 Prof. Dr. Celal YENİÇERİ
ISL xxx Seçmeli Ders I 2 0 2 4      
ISL xxx Seçmeli Ders II 2 0 2 4      
ISL xxx Seçmeli Ders III 2 0 2 4      
    Bahar Dönem Toplamı 14 12 30      
Güz Dönemi (III. -V. Dönem) Bahar Dönemi (IV. - VI. Dönem) T P K AKTS      
ISL 600 Doktora Tezi 0 0 0 120      
GENEL TOPLAM 28 24 180      
                   
               
Güz Döneminde Açılacak Seçmeli Dersler (Üç ders seçilmeli)            Öğretim Üyesi  
ISL 611 Modern Arapça  Metinler         Prof. Dr. Fahreddin KABAVE
ISL 613 Çağdaş Tefsir Yöntemleri                                                    Prof. Dr. Sadrettin GÜMÜŞ
ISL 633 Hadiste Sened Tenkidi         Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim KUTLAY
ISL 635 Hadis Çalışmalarında Çağdaş Problemler         Doç. Dr. Serdar DEMİREL
ISL 643 Güncel Fıkhî Meseleler I         Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFE
ISL 667 Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Yorumu         Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
ISL 675 Emevî Tarihi         Prof. Dr. İsmail YİĞİT
ISL 693 Dil-Mantık İlişkisi         Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
                   
Bahar Döneminde Açılacak Seçmeli Dersler (Üç ders seçilmeli)            Öğretim Üyesi  
ISL 616 Arapça Öğretim Metotları                                                       Prof. Dr. Ali BULUT  
ISL 626 Güncel Tefsir Problemleri                             Prof. Dr. Sadrettin GÜMÜŞ
ISL 634 Hadiste Metin Tenkidi         Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim KUTLAY
ISL 636 Batı Dünyasında Hadis Çalışmaları                                        Doç. Dr. Serdar DEMİREL
ISL 644 Güncel Fıkhî Meseleler II                         Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFE
ISL 662 Tasavvuf Metodolojisi         Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
ISL 692 Din Eğitim ve Öğretiminde Çağdaş Yönelişler       Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
ISL 676 Abbasi Tarihi         Prof. Dr. İsmail YİĞİT
ISL 624 Modern Tefsir Metinleri                                                                  Prof. Dr. Fahreddin KABAVEKurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi